Samorząd proponuje ministerstwom zrezygnowanie z miejsc parkingowych


Fot. Laimas Steponavičius
Urząd miasta Wilna zachęca rząd i wszystkie ministerstwa do wnoszenia wkładu w idee zrównoważonej mobilności w mieście poprzez rzeczywiste działania. Samorząd wzywa władze do rezygnacji z zarezerwowanych miejsc parkingowych i do korzystania z długoterminowej rekompensaty za bilety komunikacji miejskiej jako zachęty dla pracowników.„Obecnie większość państwowych instytucji rezerwujących miejsca parkingowe znajduje się w centrum miasta – tutaj zapotrzebowanie na parkowanie jest oczywiście największe, dlatego powinny być dostępne dla wszystkich mieszkańców Wilna. Teraz oczywiście te problemy nie są istotne, mam nadzieję, że wszyscy pracownicy ministerstw pracują z powodzeniem zdalnie, ale kiedy wrócą z kwarantanny, ten problem także natychmiast wróci, więc należy go teraz rozwiązać. Byłoby to bardzo zgodne z ambitnym kierunkiem przedstawionym w rządowym programie realizacji zielonego kursu Litwy, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i zachęcania do rzadszego korzystania z samochodów” – mówi Povilas Poderskis, dyrektor Urzędu Miasta Wilna.

Administracja miasta Wilna proponuje zrezygnować z zarezerwowanych miejsc przy państwowych instytucjach, zakładach. Aby kompleksowo sprostać wyzwaniom związanym z parkowaniem, w Wilnie budowane są nowe ścieżki piesze i rowerowe, instalowane są brakujące połączenia z centrum miasta, stawiane są stojaki rowerowe. W razie potrzeby samorząd jest gotowy do współpracy, np. zainstalowania nowych stojaków rowerowych w pobliżu rządu lub ministerstw.

Ponadto zachęca się ministerstwa do podejmowania wyzwań związanych z parkowaniem samochodów poprzez aktywniejsze zachęcanie ich do pracy zdalnie, aby zmniejszyć mobilność. Potrzeba zarezerwowanych miejsc parkingowych zmniejszyłaby się również dzięki częstszemu korzystaniu z samochodów elektrycznych. Ich kierowcy otrzymują różne zachęty, w tym bezpłatny parking.

Podróżowanie środkami transportu publicznego pomaga rozwiązać nie tylko problem braku miejsc parkingowych. Przyczynia się to do zmniejszenia ruchu samochodowego, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, a także pomaga osiągnąć bardziej zrównoważony i harmonijny ruch w mieście.

„Prowadzimy coroczne badania nawyków podróżowania – w instytucjach sektora publicznego około 44 proc. pracowników przyjeżdża do pracy środkami transportu publicznego. Kolejne około 37 proc. to ci, którzy nie używają go teraz, podróżowaliby jednak autobusami i trolejbusami, gdyby zostali zachęceni przez pracodawcę. Gorąco zachęcamy ministerstwa do aplikowania – będziemy prowadzić badania, abyśmy mogli wyjaśnić potrzebę funduszy, ewentualne zmiany w mobilności oraz wysokość malejących grantów. Dodatkowo zmieniamy obecnie ceny biletów komunikacji miejskiej, co zachęci firmy i organizacje do kupowania biletów długoterminowych dla swoich pracowników” – powiedziała Modesta Gusarovienė, dyrektor firmy „Susisiekimo paslaugos”.
 
Według M. Gusarovienė bilety komunikacji miejskiej są dodatkowym środkiem motywacji pracowników, co wyraźnie odzwierciedla społeczną odpowiedzialność pracodawców. Takie możliwości stosuje się od kilku lat, a w 2020 roku aż 763 firmy zakupiły bilety dla pracowników.

Na podstawie: madeinvilnius.lt