Samorząd Rejonu Wileńskiego: Pożyczka jest niezbędna w celach inwestycyjnych i modernizacyjnych


Fot. wilnoteka.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego, reagując na wzrost zainteresowania mediów sprawą planowanego zaciągnięcia 10-milionowej pożyczki przez samorząd, oświadcza, że środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych oraz wykupienie sieci inżynieryjnych oraz dróg w Rudominie w celu ich modernizacji.
Część pożyczki - 6,2 mln Lt - przeznaczona zostanie na realizację projektów inwestycyjnych, pozostałe zaś 3,8 mln Lt - na wykupienie sieci inżynieryjnych należących do SA „Vilniaus paukštynas”.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do modernizacji rejonu oraz możliwie największego skorzystania ze wsparcia unijnego, dlatego realizuje sporo projektów. Część z nich rozpoczęto w latach ubiegłych, pozostałe - w roku bieżącym. Wstrzymanie ich realizacji byłoby krokiem bardzo nieracjonalnym.

Obecnie od spółki „Vilniaus paukštynas” samorząd dzierżawi sieci inżynieryjne oraz obiekty infrastruktury w Rudominie. Funkcją samorządu jest zapewnienie mieszkańcom dostaw ciepła, wody pitnej, świadczenie usług z zakresu odprowadzania ścieków. W Rudominie jest to możliwie jedynie dzięki wspomnianym sieciom inżynieryjnym. Toteż jedynym wyjściem, by usługi te były świadczone jakościowo, jest prywatyzacja i modernizacja sieci.

W dobie trudnej sytuacji gospodarczej plan poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w porównaniu z rokiem 2011, został samorządowi zwiększony aż o 10 mln Lt.

W roku bieżącym samorząd po raz pierwszy zatwierdził deficytowy budżet. Innego wyjścia samorząd nie miał, bowiem, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym, samorząd powinien wykonywać powierzone mu funkcje oraz zapewnić ich finansowanie. Nie jest tajemnicą, że koszty opłat komunalnych, ceny paliwa oraz inne wydatki rosną, dochody zaś - maleją.

Samorząd Rejonu Wileńskiego raz jeszcze podkreśla, że pożyczka w wysokości 10 mln Lt, którą samorząd zamierza zaciągnąć, zostanie przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych, a więc - modernizację rejonu wileńskiego.

Komentarze

#1 Zareagowali po 2 tygodniach.

Zareagowali po 2 tygodniach.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.