Samorząd stolicy zaprasza do udziału w wyborach „Nauczyciela Roku Miasta Wilna 2020”


fot. Wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Nauczyciela, Samorząd m. Wilna tradycyjnie uhonoruje najlepszych nauczycieli stolicy Litwy, pedagogów edukacji przedszkolnej, dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców i opiekunów.Tytuł „Nauczyciela Roku Miasta Wilna” przyznawany jest najbardziej przedsiębiorczym nauczycielom za wyjątkowo dobrą i twórczą działalność zawodową oraz aktywny udział w życiu szkoły i działalności społecznej.

Celem nadania tego tytułu jest docenienie osiągnięć nauczycieli oraz zwrócenie uwagi mieszkańców stolicy na wielopłaszczyznowy charakter ich działalności zawodowej.

W ramach tego plebiscytu Samorząd m. Wilna wyróżnia: 

  • najlepszych nauczycieli (placówek przedszkolnych, edukacji nieformalnej, ogólnokształcących i innych);

  • najlepszych dyrektorów (placówek przedszkolnych, edukacji nieformalnej i ogólnokształcących);

  • rodziców lub opiekunów, którzy znacznie przyczynili się do rozwoju konkretnej placówki edukacyjnej lub do ogólnego rozwoju oświaty w Wilnie.

Kandydatów do tytułu Nauczyciela Roku mogą zgłaszać rady placówek oświatowych, instytucje samorządu uczniowskiego, rady rodziców, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie.

Wnioski o tytuł „Nauczyciela Roku Miasta Wilna 2020” można składać do 28 września br. godz. 18.00 poprzez formularz dostępny tutaj

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona 5 października br. na stronie Wileńskiego Centrum Rozwoju Edukacji oraz na stronie Samorządu m. Wilna, a 9 października laureaci zostaną zaproszeni na oficjalną uroczystość „Nauczyciel Roku Miasta Wilna 2020”.

Więcej informacji na stronie Samorządu m. Wilna