Samorząd wygrał w sprawie Werusowa


Szkoła podstawowa w Werusowie, fot. www.musumokykla.lt
Zapadła decyzja sądu w sprawie reorganizacji litewsko-polskiej szkoły podstawowej w Werusowie. Proces trwał na tle konfliktu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego ze społecznością tej szkoły, a ściślej z jej pionem litewskim. Samorząd był oskarżany o bezprawne zamknięcie placówki i celowe dyskryminowanie uczniów litewskich. Sąd uznał, że decyzja rady samorządu w kwestii reorganizacji weruskiej szkoły jest prawomocna.
W szkole początkowej w Werusowie są dwa oddziały klas podstawowych: jeden z litewskim, a jeden z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza dwanaścioro uczniów. Działa także grupa przedszkolna, w której jest pięcioro dzieci. Faktycznie do szkoły uczęszcza zaledwie trzynastu uczniów. Ażeby było możliwe skompletowanie klas, jeden uczeń był pozostawiony na drugi rok, a dwoje zostało powtórnie przyjętych do tej samej klasy i grupy przedszkolnej. Z tego powodu w szkole w ogóle nie utworzono drugich klas.

Palącym problemem szkółki był także stały deficyt środków finansowych: w 2007 r. weruskiej szkole brakowało 58,5 tys. litów, w 2008 r. - 64,3 tys. litów, w 2009 r. - 29,3 tys. litów, w 2010 r. - 60,0 tys. litów.

Między innymi z tych powodów, zgodnie z rządową ustawą, samorząd musiał zreorganizować szkołę w Werusowie, a ponadto 14 innych szkół w rejonie wileńskim. Zmiany są jedynie formalne - zlikwidowano etat dyrektora szkoły. Pion litewski został oficjalnie przyłączony do litewskiego, a pion polski - do polskiego gimnazjum w Niemenczynie. Uczniowie zaś będą kontynuować naukę w tym samym budynku szkoły weruskiej.

Mimo to decyzja Rady Samorządu Wileńskiego spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem dyrekcji szkoły oraz rodziców dzieci uczęszczających do pionu litewskiego. Samorządowi zarzucano “atak” na litewskie szkolnictwo w rejonie wileńskim. W pozwie oskarżano samorząd o podjęcie decyzji w sprawie reorganizacji szkoły bez uwzględnienia protestów szkolnej społeczności.

Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił skargę placówki oświatowej. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że Rada Samorządu Wileńskiego kierowała się obowiązującymi aktami prawnymi i nie naruszyła żadnej ustawy. Sąd uznał także argument strony samorządowej, że reorganizacja placówki w Werusowie jest spowodowana systematycznym brakiem środków i uczniów.

Na podstawie: Inf.wł.