Samorządy Wileńszczyzny zacieśniają współpracę


Fot. vrsa.lt
Osiem samorządów regionu wileńskiego podpisało porozumienie o utworzeniu Wileńskiej Rady Rozwoju Regionalnego. Dokument przewidujący zacieśnianie współpracy w celu rozwoju regionu na Zamku Trockim w poniedziałek, 19 października, podpisali merowie Wilna i rejonów elektreńskiego, solecznickiego, szyrwinckiego, święciańskiego, trockiego, wiłkomierskiego i wileńskiego.Celem powołania Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego jest stworzenie nowej skutecznej polityki regionalnej opartej na samodzielności regionów. Rada będzie planowała i koordynowała realizację krajowej polityki regionalnej, wspierała rozwój społeczno-gospodarczy, niwelowała różnice między regionem wileńskim a innymi regionami oraz między samorządami regionu wileńskiego, wspierała współpracę samorządów w celu zwiększenia efektywności rozwoju stref funkcjonalnych i świadczenia usług publicznych.

Jednym z organów Rady jest Kolegium Rady Rozwoju Regionalnego, które składa się z 24 przedstawicieli samorządów. Wilno oddelegowało 8 przedstawicieli, rejony wileński i wiłkomierski – po 3, a pozostałe rejony – elektreński, solecznicki, szyrwincki, święciański i trocki – po 2.

Portal Samorządu Rejonu Wileńskiego vrsa.lt informuje, że w Kolegium samorząd reprezentować będą mer Maria Rekść oraz wicemerowie Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski. Jak podaje portal Samorządu Rejonu Solecznickiego salcininkai.lt, członkami Kolegium z tego rejonu zostali mer Zdzisław Palewicz i radny Tadeusz Romanowski.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, powołanie Rady jest bardzo ważnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy między samorządowami.

Łącząc siły, będziemy mogli współpracować i wykonywać wiele pożytecznych prac w regionach zwiększając ich rozwój społeczny i gospodarczy. Wspólnie będziemy poszukiwali sposobów na zmniejszenie różnic i dysproporcji między rejonami. Bez wątpienia zrealizowanych zostanie wiele korzystnych projektów, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju na terenach samorządów należących do regionu” – powiedziała Maria Rekść.

Na podstawie: vrsa.lt , salcininkai.lt