Sejm Litwy przyjął uchwałę w sprawie 450-lecia unii lubelskiej


Sala posiedzeń Sejmu Litwy, fot. wilnoteka.lt
Sejm Litwy głosami 94 posłów przyjął rezolucję w sprawie 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej. Uchwała głosi, że „zawarcie unii było nie tylko wyrazem realizacji idei epoki Renesansu, lecz również nowatorskiego myślenia prawnego, dojrzałości elit politycznych obu państw”. Podobną uchwałę 14 czerwca przyjął polski sejm. 450. rocznica zawarcia historycznej polsko-litewskiej unii przypada 1 lipca br.Projekt rezolucji w sprawie 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej zgłosili przewodniczący sejmu Litwy Viktoras Pranckietis i szef sejmowej Komisji ds. Walk o Wolność i Państwowej Pamięci Historycznej Arūnas Gumuliauskas.

„Tak jak się spodziewaliśmy, sejm głosował jednomyślnie. Ogromną przyjemność sprawiło mi to, że w tak ważnej kwestii byliśmy jednomyślni (…). Głównym przesłaniem (rezolucji – przyp. red.) jest to, że staliśmy się silnym państwem wówczas, gdy zrozumieliśmy, że samodzielnie nie jesteśmy w stanie obronić się, że potrzebujemy wsparcia wojsk polskich – wówczas była to kwestia przetrwania. Na długie lata staliśmy się silnym państwem. Potwierdza to, że unie powinny być zawierane w odpowiednim czasie, dobrze dobrane i długoterminowe” – powiedział Viktoras Pranckietis. Szef litewskiego parlamentu dodał, że Litwie zależy na utrzymaniu przyjacielskich relacji z Polską. „Sąsiadów innych mieć nie możemy, po prostu ich mamy i musimy się z tego cieszyć” – stwierdził.

W przyjętej przez litewski parlament uchwale napisano, że unia polsko-litewska była jednym z najważniejszych wydarzeń w ówczesnej Europie, uprawomocniła wyjątkowy system państwowości: „W Lublinie stworzona została wielonarodowa i wielowyznaniowa wspólnota, oparta na republikańskich ideach wartości, wyrozumiałości, tolerancji, negocjacji politycznych i wzajemnego szacunku. Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się pomostem pomiędzy Wschodem i Zachodem, ostoją szlacheckiej demokracji i prawdziwym Antemurale Christianitatis”.

Podczas posiedzenia litewskiego parlamentu zaprezentowane zostało okazjonalne przesłanie marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

14 czerwca br. przez aklamację uchwałę w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej przyjął również polski sejm. 

Obchody 450-lecia unii polsko-litewskiej z udziałem polityków polskich i litewskich odbędą się w Lublinie w przyszłą niedzielę, 30 czerwca. 

Na podstawie: BNS, ELTA