Sejm Litwy zatwierdził reformę poboru do wojska


Fot. BNS/Erikas Ovčarenko
Na listę poborowych wpisywani będą 17-latkowie, do służby wojskowej powoływani będą młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat, służba będzie trwała od 3 do 9 miesięcy – we czwartek, 13 czerwca, sejm Litwy zatwierdził reformę poboru do wojska. Minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas podkreślał wcześniej, że proponowane zmiany nie oznaczają powszechnego poboru do wojska, pozwolą jedynie na powołanie do służby wojskowej większej liczby młodych mężczyzn.


Za reformą głosowało 85 posłów, 3 było przeciwko, 14 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.  

Zgodnie z przyjętymi zmianami, do służby wojskowej powoływani będą młodzi ludzie w wieku 18-22 lat, którzy ukończyli szkołę.

Ochotniczą służbę wojskową będą mogły odbyć osoby w wieku 18-39 lat.

Przyjęte zmiany przewidują, że po ukończeniu 17. roku życia młodzi mężczyźni nie później niż w ciągu miesiąca zobowiązani będą do skontaktowania się z instytucją odpowiedzialną za pobór do wojska i przedstawienia wymaganych dokumentów oraz podania danych kontaktowych – adresu mailowego, adresu faktycznego miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu.

Znajdujący się na liście poborowych 17-latkowie powinni będą przejść badania lekarskie i jeżeli ich wyniki będą dobre, zostaną powołani do służby wojskowej po ukończeniu 18. roku życia.

Czas odbywania służby wojskowej będzie zróżnicowany – może trwać trzy, sześć lub dziewięć miesięcy.

Studenci uczelni odbywaliby służbę poprzez udział w szkoleniach młodszych oficerów lub Siłach Ochotniczych Ochrony Kraju łącząc ją ze studiami. Mogliby też zawiesić studia i odbyć służbę wojskową.

Jeżeli prezydent podpisze przyjętą przez sejm reformę poboru do wojska, wejdzie ona w życiu w kilku etapach – od lipca bieżącego roku do początku roku 2026.

Minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas podkreślał wcześniej, że proponowane zmiany nie oznaczają powszechnego poboru do wojska. Jak twierdzi, pozwolą one jedynie powołać do służby wojskowej większą liczbę młodych mężczyzn.

W ubiegłym tygodniu w pierwszym czytaniu sejm zatwierdził zmiany, które zakładają zwiększenie granicznej liczby poborowych, która wyniosłaby od 4 240 do 7 040.

Według szacunkowych danych, co roku kończy szkołę prawie 7 tys. młodych mężczyzn, których stan zdrowia pozwala im na odbycie służby wojskowej.

Obecnie do Wojska Litewskiego co roku powołuje się około 4 tys. młodych mężczyzn.

Na podstawie: bns.lt