Sejm: nie będzie stanu wyjątkowego na granicy z Polską


Fot. BNS
We wtorek, 7 grudnia, w sejmie Litwy zarejestrowano nowy projekt uchwały ws. przedłużenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią o ponad miesiąc – wykreślono z niego propozycję wprowadzenia takowego stanu na granicy z Polską.


Projekt uchwały zakłada przedłużenie do 15 stycznia 2022 roku stanu wyjątkowego w całej strefie przygranicznej na granicy litewsko-białoruskiej oraz w strefie na 5 km w głąb terytorium Litwy od strefy przygranicznej, tj. ogółem w strefie o szerokości 10 kilometrów. Takiż stan ma zostać przedłużony w ośrodkach dla obcokrajowców.

Złożona do sejmu przez rząd propozycja zakładała również wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Polską.

Jak poinformował wiceprzewodniczący sejmu Paulius Saudargas, z propozycji wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Polską zrezygnowano, ponieważ sprzeciwiła się temu część posłów, a dla przyjęcia decyzji o przedłużeniu stanu wyjątkowego potrzebna jest konsolidacja jak największej liczby posłów.  

Na mocy przyjętej przez sejm w listopadzie br. uchwały stan wyjątkowy wprowadzony w związku z napięciem wywołanym kryzysem migracyjnym w strefie przygranicznej na granicy litewsko-białoruskiej obowiązuje do 9 grudnia br. włącznie.  

Ministerstwo spraw wewnętrznych, które przygotowało projekt, potrzebę przedłużenia stanu wyjątkowego uzasadnia tym, że napięcie związane z kryzysem migracyjnym pozostaje. Według posiadanych przez resort danych, obecnie na Białorusi jest od 7 do 15 tys. migrantów, którzy mogą próbować w nielegalny sposób trafić na terytorium Unii Europejskiej.

Na podstawie: bns.lt