Sejm obniżył wiek poborowych


Fot. kam.lt
Od 1 stycznia 2020 roku do wojska będą wzywani poborowi w wieku 18-23 lat, a nie od 19 do 26 lat jak dotychczas, sejm Litwy postanowił obniżyć wiek poborowych powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Za poprawkami do Ustawy o zasadniczej służbie wojskowej we czartek, 12 grudnia głosowało 88 posłów, 1 wstrzymał się od głosu.
Minister ochrony kraju Raimondas Karoblis mówił wcześniej, że obniżenie wieku poborowych ma się przyczynić do zmniejszenia zakłóceń w ich życiu cywilnym – by powołani do wojska nie musieli zostawiać rodzin, miejsc pracy, biznesu itp.  

Zgodnie z przyjętą poprawką, granica 26 lat zostawiona została osobom, którym zasadnicza służba wojskowa została przełożona w czasie ze względu na studia na uczelni.   

Tak jak dotychczas jako ochotnicy do służby będą mogli się zgłosić mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 38 lat.

Według szacunków Ministerstwa Ochrony Kraju i Wojska Litewskiego, z powodu wspomnianych zmian lista potencjalnych poborowych skróciłaby się z 90 tys. do 60 tys. osób, dlatego na ostateczną listę 25-30 tys. osób trafiłby co drugi młody mężczyzna w wieku poborowym nie studiujący na uczelni.

Co roku do zasadniczej służby wojskowej powołuje się 3,8-4 tysięcy młodych mężczyzn.  

We czwartek, 12 grudnia, sejm zabronił również żołnierzom ochotnikom na pełnienie obowiązków posła lub radnego.

Przewidziano, że w przypadku, jeżeli żołnierz ochotnik zostanie wybrany do sejmu lub rady samorządu, jego umowa z wojskiem zostaje wstrzymana z dniem obowiązywania pełnomocnictw polityka. Umowa zostanie wznowiona następnego dnia po ustaniu pełnomocnictw polityka.

Na podstawie: delfi.lt, bns.lt