Sejm tymczasowo zakazał rosyjskich i białoruskich programów radiowych i telewizyjnych


Fot. BNS
We czwartek, 22 września, sejm tymczasowo zakazał na terytorium Litwy rosyjskich i białoruskich programów radiowych i telewizyjnych. Zakaz będzie obowiązywał do 16 października 2024 roku. Decyzja została podjęta w trybie pilnym, w ubiegły bowiem piątek, 16 września, wygasła uchwała sejmu o stanie wyjątkowym na terytorium całego kraju i tym samym – wprowadzony na jej mocy zakaz transmisji programów rozpowszechniających dezinformację, tymczasem w nowej uchwale o stanie wyjątkowym zakaz ten nie został przewidziany, stan wyjątkowy pozostawiono bowiem jedynie w pasach przygranicznych na granicy Litwy z Rosją i Białorusią.
Za stosowną poprawką do ustawy opowiedziało się 113 posłów, nikt nie głosował przeciw, 4 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Poprawka do Ustawy o informowaniu społeczeństwa tymczasowo zakazuje retransmisji i rozpowszechniania w internecie programów radiowych i telewizyjnych bądź poszczególnych audycji i programów wyprodukowanych przez podmioty powołane przez Rosję i Białoruś, bezpośrednio lub pośrednio przez nie zarządzane, kontrolowane bądź finansowane.

Zakaz będzie obowiązywał do 16 października 2024 roku.

Jak argumentował przewodniczący sejmowego Komitetu Kultury Vytautas Juozapaitis, który zgłosił poprawkę, „dzisiaj nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że powinniśmy chronić naszą przestrzeń informacyjną”.

Z kolei przedstawiciel Frakcji Regionów Litwy Petras Gražulis twierdził, że chętni do oglądania rosyjskich czy białoruskich programów znajdą na to sposób.

„Pozwólmy ludziom wybierać z ogółu informacji” – dodał.

Czwartkową decyzję sejm podjął w trybie pilnym, w ubiegły piątek, 16 września, wygasła uchwała sejmu o stanie wyjątkowym na terytorium całego kraju i tym samym – wprowadzony na jej mocy zakaz transmisji programów rozpowszechniających dezinformację, tymczasem w nowej uchwale o stanie wyjątkowym zakaz ten nie został przewidziany, stan wyjątkowy pozostawiono bowiem jedynie w pasach przygranicznych na granicy Litwy z Rosją i Białorusią.

Na podstawie: bns.lt