Sejm zatwierdził podwyżkę akcyzy na alkohol, papierosy i paliwo. Środki pójdą na obronność


Fot. BNS/Julius Kalinskas
We czwartek, 20 czerwca, sejm Litwy zatwierdził podwyżkę stawek akcyzy na alkohol, papierosy i paliwo, by zwiększyć finansowanie systemu ochrony kraju. Nowe stawki będą obowiązywały w latach 2025-2027.


Za poprawkami do Ustawy o podatku akcyzowym, zakładającym większe stawki akcyzy na alkohol i papierosy, głosowało 116 posłów, wstrzymało się od głosu 5 parlamentarzystów.

Nowe stawki będą obowiązywały w latach 2025-2027.

W kolejnym głosowaniu posłowie 67 głosami „za” przy 71 głosujących zatwierdzili podwyżkę stawek akcyzy na paliwo.

Niektóre z tych stawek będą co roku rosły do lat 2028-2030.

We czwartek, 20 czerwca, sejm przyjmuje pakiet ustaw, które pozwolą zwiększyć finansowanie na obronność do 3 proc. PKB.

Na podstawie: bns.lt