Seria książek o wybitnych Polakach trafi do polskich szkół


Okładka książki "Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich", fot. http://janinamarciak-kozlowska.pl
Do bibliotek szkół polskich na Litwie za pośrednictwem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" trafi seria książek poświęconych wielkim Polakom z Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich, Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich, Królestwa Kongresowego i Zaboru Pruskiego oraz Ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 4-tomowe wydanie zostało opracowane przez grono autorów pod redakcją Janiny Marciak-Kozłowskiej.


"Kresy to wielka część naszej historii, to nasza tożsamość i nasza pamięć, która wzbogaca całą polską kulturę. (...) Nie sposób myśleć o Polsce bez pamięci o tych setkach wielkich Polaków pochodzących z Kresów. Wielka polska literatura, wszyscy czołowi polscy romantycy, narodowa epopeja "Pan Tadeusz", Orzeszkowa, Konopnicka, "Trylogia" Sienkiewicza to ludzie i dzieła narododzone na Kresach. Podobnie jak pochodzący z dalekich Kresów twórca polskiej opery narodowej, Stanisław Moniuszko. Wielu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej to ludzie Kresów, a bohaterscy świadkowie Ewangelii, którzy krzewili i umacniali tutaj naukę Kościoła katolickiego, nie bacząc na prześladowania. (...) Młode pokolenie Polaków nie z własnej winy tak mało wie o ludziach Kresów. A przecież ich dorobek to wielki wkład nie tylko w kulturę narodową, ale również w całą cywilizację łacińską. Ich nazwiska powinny być przedmiotem naszej dumy i podziwu innych narodów. Aby tak się stało, musimy ich bliżej poznać. Oto cel tej książki" - we wstępie do książki "Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich" napisała autorka, prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska.

Książka prezentuje sylwetki wielkich Polaków związanych z Wileńszczyzną i Kresami Północno-Wschodnimi w XIX i XX wieku. Jest to około 50 tekstów w trzech rozdziałach: Obrońcy Ojczyzny, Mężowie Stanu; Artyści, poeci, uczeni; Niezwykli świadkowie Ewangelii. Artykuły przybliżają takie postacie jak Tadeusz Reytan, Emilia Plater, Romuald Traugutt, marszałek Józef Piłsudski, rotmistrz Witold Pilecki, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Zygmunt Rewkowski, Jan Bułhak, Paweł Jasienica, św. Rafał Józef Kalinowski, bł. ks. Michał Sopoćko, ks. Józef Obrembski.

Sylwetki wybitnych Polaków zostały opracowane przez profesorów uniwersyteckich, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, publicystów, historyków Kościoła. Wśród autorów wymienić można pisarkę Barbarę Wachowicz, badacza i znawcę dziejów Kościoła na Wileńszczyźnie ks. prof. Tadeusza Krahela czy wileńskiego naukowca, prof. Romualda Brazisa.

Aneks zawiera oryginalne wypowiedzi bohaterów felietonów, fragmenty pamiętników, wiersze. Wydanie jest ilustrowane zdjęciami, rysunkami, mapkami.

W tej samej serii ukazały się również książki: "Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich", "Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego i Zaboru Pruskiego", "Wielcy Polacy z Ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów". Seria ukazała się w latach 2013-2016 nakładem Wydawnictwa BUK z Białegostoku. Dzięki wsparciu finansowemu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) 4-tomowe wydanie trafi do bibliotek szkół polskich na Litwie. 

Na podstawie: inf. wł.