Skorzystaj z ekspozycji archiwów państwowych w przestrzeni wirtualnej!


Na zdjęciu: rodzina Mariji i Jurgisa Gimbutasów z małą córeczką wyjeżdża z Litwy, Fot. Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Ogłoszona w kraju kwarantanna zachęca do odkrywania różnych formatów imprez i wystaw. Litewskie archiwa państwowe zapraszają aż do sześciu wirtualnych przestrzeni, w których mieszkańcy znajdą aktualne wystawy i wirtualne kino.

Najlepsze historie zaczynają się w archiwum

Wystawa „Ambasadzie Litwy w Moskwie – 100” (lt. „Lietuvos pasiuntinybei Maskvoje – 100”) jest prezentowana podczas kwarantanny na wirtualnym portalu wystawowym Litewskiego Archiwum Państwowego. Ambasada Litwy, utworzona w trudnym okresie międzywojennym, dbała nie tylko o utrzymanie dobrych stosunków dyplomatycznych, właściwą realizację zawartych umów i zobowiązań międzynarodowych, lecz także o reprezentowanie praw i potrzeb obywateli Litwy. Odwiedzając tę ​​wirtualną wystawę, będzie można nie tylko zapoznać się z historią powstania ambasady, ale także dowiedzieć się, jakie wyjątkowe osobowości nią kierowały.


Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne 19 listopada otworzyło wystawę „Z życia żydowskiego w Wilnie” (lt. „Iš Vilniaus žydų gyvenimo”) z okazji 300. rocznicy urodzin Gaona Wileńskiego. Od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego społeczność żydowska w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju litewskiej państwowości, historii, kultury i nauki. W tym roku obchodzimy 300. rocznicę urodzin wileńskiego Gaona Elijaha ben Salomona Zalmana, wielkiego rabina Litwy, przywódcy myśli religijnej Litwaka Miszadda i wybitnego przedstawiciela życia kulturalnego.

Litewskie Centralne Archiwum Państwowe dzisiaj zaprezentuje wystawę „Litewscy żołnierze żydowscy – ochotnicy” (lt. „Lietuvos žydų kariai savanoriai”). Eksponowane tam dokumenty ukazują życie litewskich ochotników wojskowych. Nie tylko Litwini, lecz także Rosjanie, Polacy, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Łotyszy, Żydzi i przedstawiciele innych narodowości walczyli wśród ochotników i zmobilizowanych żołnierzy litewskich walk o niepodległość w latach 1918–1920. Żydzi byli nie mniej aktywni niż Litwini w obronie wolności państwa zwanego w języku jidysz – Jite. Ekspozycję uzupełniają dokumenty przechowywane w archiwum specjalnym Litwy, które opowiadają o losach niektórych żydowskich żołnierzy, którzy brali udział w odzyskaniu niepodległości Litwy, członków związku oraz ich rodzin po sowieckiej okupacji Litwy.

Państwowe Archiwum Okręgowe w Wilnie od 27 listopada zaprasza, by przemierzać wirtualne labirynty dawnej biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego i zapoznać się z 450-letnią historią biblioteki.


Nie być biernymi obserwatorami

Archiwa państwowe zachęcają nie tylko do obserwacji, lecz także do aktywnego badania historii swojego kraju. Przestrzenie wirtualne są stale wypełniane pierwotnymi źródłami niezbędnymi do takich badań.

Centralnym Archiwum Państwowym Litwy (LCVA) znajduje się ponad 9 000 tytułów filmów litewskich. To ponad 46 000 filmów. Co roku archiwum uzupełniane jest o nowe dokumenty filmowe: twórcy przekazują swoje, a zagraniczni Litwini przesyłają zachowane, unikatowe, stare. Zachowane filmy obejmują cały rozwój kina litewskiego od drugiej dekady XX wieku do współczesności. Są to obszerne zbiory Litewskiej Kroniki Filmowej z lat 1918–1940, zachowane dokumenty filmowe z okresu okupacji niemieckiej, dokumenty zrealizowane w Litewskim Studiu Filmowym i Telewizji Litewskiej w latach 1946–1990, pierwsze litewskie filmy fabularne oraz dzieła współczesnych filmowców. W litewskim systemie informacji dostępnych jest już ponad 3,5 tys. dokumentów filmowych.

Na portalu mapowym Centralnego Archiwum Państwowego Litwy będzie można obejrzeć zdjęcia lotów rozpoznawczych Sił Powietrznych Niemiec nad terytorium Litwy w czasie II wojny światowej. Ujęte w nich terytoria połączone są układem współrzędnych i nowoczesną mapą topograficzną Litwy. Podczas każdego lotu wykonano od jednego do kilkuset ujęć (zdjęć lotniczych). Do 60% pionowych zdjęć lotniczych z serii lotów pokrywa się. Takie nakładające się obrazy umożliwiają oglądanie obrazów w trójwymiarowej przestrzeni za pomocą stereoskopu.

Cyfrowe kopie dokumentów przechowywanych w Litewskim Archiwum Literatury i Sztuki są publikowane w bazie danych. Dokumenty te to zdjęcia, listy, notatki, pocztówki, rysunki itp. – związane z teatrem, kinem, muzyką, sztuką; działalność zarówno znanych artystów, jak i instytucji kulturalnych.

Na stronie „Elektroniczne Archiwum Dokumentów Litewskiej Partyzantki publikowane są zdygitalizowane dokumenty litewskiej partyzantki – dokumenty uczestników zbrojnego oporu wobec okupacji sowieckiej 1944-1953 r. – rozkazy kierownictwa, wszystkich okręgówi innych jednostek, raporty i inne dokumenty działalności, zdjęcia, prasa, publikacje, wspomnienia.

litewskim systemie wyszukiwania dziedzictwa kulturowego opublikowano ponad 4500 cyfrowych jednostek magazynowych Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego. Ta zdigitalizowana zawartość zasadniczo odzwierciedla XVI-XIX wiek. Historyczna, polityczna, społeczna i gospodarcza panorama Litwy, ujawniona z ówczesnych ksiąg metrycznych.

Na podstawie: madeinvilnius.lt