Ślubowanie pierwszaków z "Wilii"


Fot. Wilnoteka.lt
Po pierwszym miesiącu nauki, grupa pierwszaków ze Szkoły-Przedszkola "Wilia" wzięła udział w pasowaniu. Uroczystości odbyły się w kościele pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie. Społeczność Szkoły-Przedszkola uczestniczyła we mszy odprawionej przez ks. Andrzeja Bylińskiego. Dzieci i rodzice czynnie włączyli się w oprawę Eucharystii. Po zakończeniu mszy dzieci złożyły uroczyste ślubowanie i tym samym oficjalnie rozpoczęły swoją uczniowską przygodę.

W piątkowy poranek dzieci ze Szkoły-Przedszkola "Wilia" wraz z rodzicami wzięły udział w uroczystości pasowania na pierwszaka. Wszyscy spotkali się w kościele pw. bł. Jerzego Matulewicza.

Przed rozpoczęciem mszy, ksiądz Andrzej Byliński, prosząc o ciszę, cierpliwie tłumaczył dzieciom zasady zachowania w kościele: "W kościele albo się modlimy, albo milczymy, trzeciej opcji nie ma" - objaśniał kapłan. Następnie ksiądz odprawił mszę okolicznościową w intencji pierwszaków i całej wspólnoty Szkoły-Przedszkola "Wilia".

Jako że październik jest w Kościele katolickim miesiącem różańca, dzieci zgromadzone na uroczystości pasowania śpiewały na wejście pieśń maryjną. Na czas kazania ksiądz Andrzej zmniejszył dystans między sobą a dziećmi, zszedł z ambony i wdał się w rozmowę z najmłodszymi. Kapłan pytał dzieci o to, co lubią w szkole. Padały najróżniejsze odpowiedzi - pierwszaki cenią sobie zabawę, naukę, czytanie, pisanie, nawiązywanie nowych znajomości i wycieczki. Ksiądz poradził dzieciom, żeby dobrze zapamiętały te pozytywne aspekty życia szkolnego i wracały do nich myślą w trudnych momentach edukacji. W dalszej części kazania ksiądz sprowokował dzieci do zastanowienia się nad tym, co podoba im się w wierze. Pytał najmłodszych, dlaczego warto jest być chrześcijaninem. Wówczas z ust jednej z dziewczynek padło stwierdzenie, że warto wierzyć, żeby wiecznie żyć.

W dalszy przebieg mszy włączyli się rodzice. Przeczytali oni modlitwę powszechną. Z kolei dzieci przyniosły w procesji dary. Na ręce księdza złożono róże, świece, kwiaty, owoce, chleb, miód, zeszyt ćwiczeń do religii, wodę, wino i hostię.

Po mszy odbyło się ślubowanie. Nowi uczniowie powtarzali za dyrektor Zofią Matarewicz słowa przysięgi. Pierwszacy deklarowali, że są gotowi rozwijać się, uczyć, podążać trudną drogą edukacji. Ksiądz Andrzej zwrócił uwagę, że uczniami zostają już na zawsze, ponieważ człowiek uczy się przez całe życie.

Po uroczystościach każde z dzieci otrzymało kartę z modlitwą do Anioła Stróża. Na końcu uroczystości wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.  


Zdjęcia: Jan Wierbiel 
Montaż: Aleksandra Konina
Na podstawie: inf. wł.