Sondaż MSZ Litwy: Polska najważniejszym partnerem


maxpixel.freegreatpicture.com/
Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL przez Centrum Badań Rynku i Opinii Publicznej „Vilmorus” w zakresie polityki zagranicznej mieszkańcy Litwy uważają, że polityka zagraniczna i dyplomacja są ważnymi czynnikami zapewniającymi bezpieczeństwo kraju i jego mieszkańców, zasadniczo popierają politykę zagraniczną prowadzoną przez władze i opowiadają się za bliższą współpracą z Polską i państwami bałtyckimi, zaś największe zagrożenie odczuwają ze strony Rosji i Białorusi.
Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród krajów, z którymi zdaniem respondentów Litwa powinna zacieśnić współpracę. Takie przekonanie wyraziło 62% ankietowanych. Drugie miejsca zajęła Łotwa (58%), trzecie – Estonia (52%). Wśród krajów, które stanowią dla Litwy największe zagrożenie, zdecydowana większość ankietowanych wskazała Rosję (65%). Na drugim miejscu znalazła się Białoruś (18%). Nie bez znaczenia jest tu zapewne sprawa budowy elektrowni w Ostrowcu – na pytanie, czy stanowi ona zagrożenie dla Wilna oraz całej Litwy twierdząco odpowiedziało 67% ankietowanych. W porównaniu z poprzednim rokiem poparcie dla bliższej współpracy w przypadku obydwu krajów zmniejszyło się o 10–11% i obecnie wynosi 32% dla Rosji i 35% dla Białorusi.

Według sondażu przekonanie, że polityka zagraniczna i dyplomacja mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa kraju i jego mieszkańców wyraża 73% ankietowanych, zaś politykę władz w tej kwestii popiera nieco ponad połowa (51%). Większość z nich to ludzie młodzi, z wyższym wykształceniem, interesujący się polityką międzynarodową. Przeciwnicy tej opinii to głównie osoby wrogo nastawione do Polaków i Rosjan, mieszkańcy mniejszych miejscowości oraz zgadzający się ze stwierdzeniem, że życie w czasach sowieckich było lepsze niż obecnie na Litwie. Za takim poglądem opowiedziało się 30% respondentów.

Sondaż wykazał także, że w minionym roku zmniejszyła się liczba osób zainteresowanych wydarzeniami o charakterze międyznarodowym. W porównaniu z rokiem 2016 takie zainteresowanie zadeklarowało 8% mniej respondentów – 34%. Zdecydowana większość ankietowanych (88%) wiedzę na temat polityki zagranicznej Litwy czerpie z telewizji. Źródła internetowe wskazało o połowę mniej ankietowanych (44%), radio – 38%. Coraz większą popularnością w kwestii pozyskiwania informacji cieszą się natomiast portale społecznościowe, szczególnie wśród ludzi młodych. Równocześnie w minionym roku zmalała liczba osób oglądających rosyjską telewizję. Do oglądania najpopularniejszej stacji – „1-asis Baltijos kanalas” – przyznało się 16% respondentów.

Ankieta, jak co roku, została przeprowadzona na zlecenie ministerstwa w grudniu.  


Na podstawie: urm.lt  

Komentarze

#1 Blisko 30 lat niepodległej

Blisko 30 lat niepodległej Litwy i Polski . Jak wygląda ta wspołpraca polsko- litewska? Litwa wielokrotnie chce występować jako kraj wrogi Polsce , co jest bardzo dziwne , że wolą ruskich .A niech tam .

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.