Spektakl "Inka"


Mat. prom. organizatorów
11 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Pałacu Kultury w Trokach i 12 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas Festiwalu "Monowschód" zostanie wystawiony spektakl "Inka" w reżyserii Mileny Tejkowskiej.


Wykonanie:
Jagoda Rall
Muzyka: Jacek Chrobak

Danusia Siedzikówma "Inka" urodziła się 3 września 1928 roku w Guszczewinie, koło Narewki. Jej ojciec Wacław Siedzik w młodości był zesłany na Sybir za działalność patriotyczną. Wrócił do Polski w 1926 r. Matka Eugenia z Tymińskich, należała do siatki terenowej AK. Aresztowana przez Gestapo, po ciężkim śledztwie została zamordowana w 1943 r. w lesie pod Białymstokiem.

Jako 15-letnia dziewczyna Danka, wraz ze swoją siostrą Wiesławą, złożyła przysięgę w AK. Odbyła szkolenie sanitarne. Po przejściu frontu podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie Hajnówka. Aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemiem, uwolniona
z konwoju UB przez patrol wileński AK. Została sanitariuszką w oddziałach antykomunistycznej partyzantki. Przybrała pseudonim "Inka" na pamiątkę szkolnej przyjaźni. 

W lipcu 1946 roku aresztowana rankiem i umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku jako więzień specjalny. Po ciężkim śledztwie 3 VIII 1946 roku skazana na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. Wyrok był komunistyczną zbrodnią sądową. "Inka" nie uległa namowom obrońcy z urzędu i nie podpisała się pod pismem do Bieruta, "prezydenta" z sowieckiego nadania, o ułaskawienie. Podpisał je obrońca. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W przesłanym grypsie z więzienia "Inka" napisała: "Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba". 

Została rozstrzela 28 VIII 1946 roku o 6.15 przez samego dowódcę plutonu egzekucyjnego, ponieważ żołnierze nie chcieli tego zrobić. Według żyjących świadków, ks. Mariana Prusaka i ówczesnego zastępcy naczelnika więzienia w Gdańsku, przed śmiercią "Inka" krzyknęła: "Niech żyje Polska".


 

Spektakl "Inka"
Pałac Kultury w Trokach
11 listopada 2016 r., godz. 17.00
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
12 listopada 2016 r., godz. 15.00
Bilety 3-5 euro, informacja pod numerem +37065264613

Data: 
11.11.2016 - 17:00 - 12.11.2016 - 15:00