Sporządzono tegoroczne listy poborowych


Fot. BNS
Ministerstwo Ochrony Kraju RL we czwartek, 10 stycznia, sporządziło tegoroczne listy poborowych. Znalazło się na nich ponad 31 tys. młodych mężczyzn w wieku od 19 do 26 lat. Listy ogłoszone zostaną do 18 stycznia.„Zrealizowana została procedura sporządzenia listy poborowych” – poinformował dziennikarzy minister ochrony kraju Raimundas Karoblis. W tym roku do odbycia dziewięciomiesięcznej służby powołanych zostanie 3 827 poborowych.

Lista sporządzona została drogą losową z wykorzystanie programu komputerowego.

Lista poborowych oraz informacja odnośnie planowanej daty poboru zostanie podana do 18 stycznia na stronie internetowej https://sauktiniai.karys.lt.

Na listy mogli trafić również ci młodzi mężczyźni, którzy przed sporządzeniem list złożyli podania z prośbą o dobrowolne odbycie służby wojskowej. Będą ich nadal obowiązywały wszystkie środki motywacyjne związane z wybraniem służby na ochotnika – możliwość wyboru miejsca i czasu służby oraz większe gwarancje społeczne.

Przy każdym nazwisku zostanie podany również termin, do którego należy się skontaktować z przydzieloną regionalną jednostką poborową.  

Za niewykonywanie wskazówek może być stosowana wobec poborowych odpowiedzialność administracyjna lub karna.

Młodzi mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 38 lat, którzy nie trafili na tegoroczne listy poborowych, w następnych latach będą mogli składać podania z prośbą o odbycie służby wojskowej na ochotnika.

Na podstawie: bns.lt