Spotkanie autorskie z Waldemarem Wołkanowskim w Gdańsku


Fot. Wilnoteka
„Jest miłość, przedsiębiorczość, pasja, oszustwo, wzniesienie się na wysoki poziom kulturalny, jest o ludziach, którzy zajmowali się niecnymi interesami, a także rozdział o prostytucji w Wilnie” – opisuje książkę „Wileńskie ABC” Waldemar Wołkanowski na spotkaniu w Gdańsku. Oprócz rozmów o nowym przewodniku, podczas prezentacji koordynator projektu Dom Kresy, Michał Rzepiak zapowiedział chęć stworzenia Dziedzictwa Pomorskich Kresowiaków.

30 września w Gdańsku w siedzibie „Solidarności” odbyło się spotkanie autorskie z dr Waldemarem Wołkanowskim, autorem książki „Wileńskie ABC”.

Dr Waldemar Wołkanowski to urodzony w Opolu historyk o korzeniach wileńskich, miłośnik i znawca Wilna.

Publikacja „Wileńskie ABC. Ludzie – miejsca – historie” to przewodnik po Wilnie sprzed stu lat! Nie jest to jednak lektura dla osób, które pierwszy raz wybierają się do Wilna.

„Nie miałem zamiaru pisania kolejnego przewodnika. (…) Nie chciałem pisać kolejny raz o tych samych rzeczach, nie chciałem pisać o Górze Giedymina, o kościele Piotra i Pawła, o tym wszystkim wydano już prace. (…) Natomiast to, co jest tu w tej książce, o tym nie pisał dotąd nikt, dzięki temu ta książka ma taką specyficzną wartość” – powiedział Wołkanowski.

12 opowieści zawartych w książce jest „abecadłem” dla bardziej zaawansowanych miłośników Wilna – zarówno wilnian, którym wciąż brakuje czasu i okazji na lepsze poznanie własnego miasta, jak i powracających „do siebie” wilniuków z całego świata.

Pod każdą literą w spisie treści kryje się opowieść o jakimś zakątku Wilna z końca XIX – pierwszej połowy XX w., uzupełniona o liczne zdjęcia oraz plan sytuacyjny, ukazujący ówczesną i dzisiejszą zabudowę. Opowieści te mogą być świetną zachętą, by np. wybrać się na spacer w miejsca nie tak oblegane przez turystów.

Autor książki wyjaśnił także jak postrzega tytułowe „ABC” w kontekście wielu pokoleń wilniuków.

„Wilniucy, którzy przyjechali po 45 roku i osiedli się m.in., w Gdańsku to są ci wilniucy kategorii A, ale ich dzieci to już jest ta kategoria B, C. To są osoby takie jak ja, które nie urodziły się w Wilnie, ale Wilno w ich domach istniało tak mocno, że naprawdę czują się wilniakami.” – podkreślił W. Wołkanowski.

W.Wołkanowski na spotkaniu zaznaczył, że jego pierwsza publikacja „Michał Węsławski. Biografia prezydenta Wilna w latach 1905-1916”, która była jednocześnie jego pracą doktorską, pomogła mu wybrać specyficzne tory zajmowania się historią Wilna.

„W pewnym momencie zrozumiałem, że warto poznać historię miasta, na bazie zainteresowania się historią samorządu miejskiego. (…) Jak zacząłem badać losy prezydenta, jego rodziny i współpracowników, zrozumiałem, że trzeba wybrać pewien okres z dziejów Wilna i w nim się specjalizować. Wtedy człowiek jest po prostu pewny swojej wiedzy. Moja wiedza i moje zainteresowania nie sięgają czasów Giedymina, ja o tym wszystkim wiem, znam legendy, umiem wymienić Wielkich Książąt Litewskich. Jednak mój obszar zainteresowań zawęziłem od roku 1896, kiedy wprowadzono z powrotem samorząd w Wilnie (…) do 1944 roku operacji Ostra Brama. Takiego przedziału się trzymam”.

Jak przyznał autor, kolejną książka po publikacji dot. Michała Węsławskiego, nad którą pracował nie było wcale „Wileńskie ABC”, a książka o historii sportu w Wilnie do 1944 roku. Ta jednak nie jest jeszcze dokończona i wciąż czeka na swoją premierę. W kolejce jest także publikacja o infrastrukturze Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Jak mówi W. Wołkanowski, najpiękniejszą rzeczą po wydaniu książki i pierwszych opiniach o niej jest fakt, że czytelnicy piszą do niego i dzielą się swoją wiedzą na temat Wilna. Jak podkreśla, jest to dopełnienie jego wysiłków.

„Od mniej więcej połowy lipca, kiedy zacząłem rozsyłać te książki, zgłosiło się do mnie kilka osób, które mają wiedzę dotyczącą wspomnianych opowieści. Okazało się, że w rozdziale o szachach napisałem o wujku jednej rodziny (...), inna osoba napisała coś o teatrze, inna o pilotach z aeroklubu wileńskiego”.

Książkę wydano w Wilnie. Inauguruje ona serię „Ośrodka Wilnoteka” – „Biblioteka Wilnoteki”. Została wydana przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Senatu RP przez wydawnictwo Artprint.

Spotkanie zostało zorganizowane przez funkcjonujący w Gdańsku, zrzeszający Polaków ze Wschodu, Dom Kresy.

Koordynator projektu Dom Kresy w Gdańsku Michał Rzepiak zapowiedział, że współpracując ze znawcami Wilna, m.in. Waldemarem Wołkanowskim, planuje otworzyć Muzeum Pomorskich Kresowiaków. Zachęca wszystkich do dzielenia się pamiątkami z domu rodzinnego związanymi z Wilnem, które mogłyby pomóc stworzyć to miejsce. Zdjęcia, skany i informacje można przesyłać na email: michal.rzepiak@domkresy.org.