Spotkanie EFHR z Konsulem Generalnym Ambasady Królestwa Hiszpanii


Fot. EFHR
Dnia 17 sierpnia br. praktykanci Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Anna Mitrowska, Maciej Grześkowiak i wolontariuszka EVS Carmen Cara Lorente odbyli spotkanie z Konsulem Generalnym Królestwa Hiszpanii, Panem Bernardem López López-Ríasem.
Podczas spotkania Konsulowi przedstawiono historię, cele oraz realne działania EFHR, a także nakreślono problemy mniejszości narodowych na Litwie. W dalszej kolejności Konsul poproszony został o udzielenie informacji dotyczących stanu prawnego regulującego sytuację mniejszości narodowych w Hiszpanii a także praktyki odpowiednich hiszpańskich organów państwowych oraz polityki państwa w tej kwestii. Podczas trwającego prawie godzinę spotkania Konsul nie tylko udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania o charakterze prawnym, lecz także zaprezentował gościom podłoże historyczne i kulturowe stosunku Hiszpanii do mniejszości narodowych na jej terytorium.

Bez wątpienia było to interesujące i wzbogacające doświadczenie dla młodych stażystów EFHR. Po spotkaniu Konsul oprowadził praktykantów po ambasadzie i zgodził się na pamiątkowe zdjęcie.

Artykuł 3 Konstytucji Królestwa Hiszpanii głosi, iż język Kastylijski jest hiszpańskim urzędowym językiem państwa, a wszyscy Hiszpanie mają obowiązek go znać i prawo posługiwać się nim. Jednak warto dodać, że pozostałe języki hiszpańskie są również językami urzędowymi w odpowiednich wspólnotach autonomicznych, na przykład w Katalonii. 

Konstytucja również podkreśla, że "bogactwo różnych odmian językowych Hiszpanii jest dziedzictwem kulturowym, które jest przedmiotem szczególnego poszanowania i szczególnej ochrony". Jest to bez wątpienia piękny przykład poszanowania praw mniejszości etnicznych w tym różnorodnym kraju, z którego Litwa mogłaby wziąć przykład, m. in. przyjąć odpowiednią ustawę o mniejszościach narodowych, która wygasła w 2010 roku.

EFHR bardzo dziękuje za spotkanie i ma nadzieję na owocną współpracę z Ambasadą Królestwa Hiszpanii.

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji