Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Litwy i Polski


Na zdjęciu (od lewej): Rita Tamašunienė i Mariusz Kamiński, fot. vrm.lrv.lt
Minister spraw wewnętrznych Litwy Rita Tamašunienė w poniedziałek, 13 lipca, spotkała się w Warszawie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Polski Mariuszem Kamińskim. W trakcie spotkania ministrowie podpisali memorandum o wzmocnieniu współpracy.Memorandum zakłada współpracę między instytucjami obu resortów w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, np. pożaru, na terenach przygranicznych.

„Miło jest mi spotkać się z Państwem. Cieszę się, że jesteście z nami w wyjątkowo trudnych sytuacjach i że wiele spraw udało nam się rozwiązać w sposób niezwykle operatywny” – powiedziała minister spraw wewnętrznych Litwy Rita Tamašunienė.

„Bardzo się cieszymy ze współpracy. Liczymy, że nadal będzie tak owocna jak dotychczas. Jesteśmy gotowi do dzielenia się wiedzą i udzielania pomocy, wiemy bowiem, że możemy na nią liczyć również ze strony litewskiej” – podczas spotkania powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W trakcie spotkania ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy podpisali Memorandum dotyczące wzmocnienia współpracy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy innych katastrof, także z uwzględnieniem współpracy w kontekście sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Zawarcie tego rodzaju porozumienia przyczyni się do zapewniania bezpieczeństwa obywatelom Polski i Litwy poprzez skuteczne zwalczanie zagrożeń, mogących powstać po obu stronach granicy.

W celu usprawnienia praktycznej współpracy służb ratowniczych obu krajów w sferze świadczenia usług w regionach przygranicznych, służby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa Litwy i Polski zamierzają podpisać w najbliższym czasie szczegółowe porozumienie o wzajemnej pomocy.

W trakcie spotkania omówiono bieżące kwestie bilateralne, transgraniczne oraz współpracy służb mundurowych. Kolejne spotkanie polsko-litewskie odbędzie się na poziomie koordynatorów współpracy transgranicznej we wrześniu br. w Wilnie.

W spotkaniu uczestniczył również Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w MSWiA oraz Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Stronę litewską reprezentowali ponadto Eduardas Borisovas, ambasador Litwy w Polsce oraz Saulius Greičius, kierownik Straży Pożarnej Litwy.


Na zdjęciu: minister spraw wewnętrznych Litwy Rita Tamašunienė, fot. gov.pl

Na podstawie: vrm.lrv.lt, gov.pl