Spotkanie opłatkowe działaczy ZPL


Spotkanie opłatkowe działaczy ZPL, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
„My, Polacy na Wileńszczyźnie, gdzie jest nas dużo, i gdzieś tam na Żmudzi czy Litwie Centralnej, gdzie jest nas mało, byliśmy, jesteśmy i będziemy dumni z naszej polskości, będziemy pielęgnowali naszą polskość, tradycje, język i wiarę” – podczas spotkania opłatkowego społeczności polskiej na Litwie powiedział prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz. Jak co roku, ZPL zorganizował w Domu Kultury Polskiej świąteczne spotkanie rodaków: działaczy oddziałów ZPL, innych polskich organizacji społecznych oraz instytucji, samorządów Wileńszczyzny, polityków z ramienia AWPL-ZChR.
„Cieszę się, że mamy dzisiaj tutaj przedstawicieli 16 oddziałów i 254 kół ZPL, ludzi zasłużonych dla naszej wielkiej sprawy – nie trwania, lecz życia w polskości. Z woli Bożej urodziliśmy się Polakami i musimy zarówno tu, na Wileńszczyźnie, jak dalej – na Laudzie, Żmudzi, Inflantach, krzewić naszą polską kulturę, żyć w polskości, przekazywać nasze tradycje i mowę, działać społecznie, robić wszystko, co nam serce nakazuje” – powiedział prezes ZPL Michał Mackiewicz.

Z życzeniami świątecznymi przybyła wicemarszałek Senatu RP Maria Koc. „Nie po raz pierwszy jestem wśród was, ale zawsze, kiedy jestem tutaj, w Wilnie, na Wileńszczyźnie, odczuwam głębokie wzruszenie, bo czuję się tak, jakbym przyjeżdżała do najbliższych przyjaciół. Tyle w Was jest serdeczności, radości, spontaniczności, że to wszystko bardzo porusza” – wicemarszałek Maria Koc przekazała świąteczne życzenia od marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i senatorów oraz rodaków z Macierzy.

„Rok 2018 będzie dla nas, Polaków – w Macierzy i gdziekolwiek na świecie jesteśmy – wyjątkowy, bo przecież to rok 100-lecia niepodległości Polski. Gdyby nie ten cud niepodległości, który wydarzył się w 1918 r., po 123 latach zaborów, nie byłoby przecież teraz wolnej Polski. Mamy za co dobremu Bogu dziękować, mamy z czego się cieszyć i co świętować. Wszędzie, gdziekolwiek na świecie są, Polacy będą świętować, a na pewno tutaj, na Wileńszczyźnie, bo przecież ziemia wileńska wniosła tak wiele do tego cudu odzyskania niepodległości” – powiedziała Maria Koc.

Świąteczne życzenia złożyli również senator Margareta Budner, zastępca ambasador RP w Wilnie Grzegorz Marek Poznański i przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski.

„Jesteście przypomnieniem czasów, kiedy Polska składała się z Polski i Litwy. Niektórzy dzisiaj o tym już nie pamiętają, ale nie było żadnej różnicy między słowem Litwin i Polak. Dzisiaj wy pokazujecie, że dalej jest tak samo, w zmienionych warunkach. Dzisiaj Polska i Litwa są dwoma niepodległymi krajami i w przyszłym roku będziemy hucznie i wspólnie świętować to wielkie święto niepodległości, ale Wy tutaj macie tę rolę szczególną – przypominacie o dawnej historii, zachowujecie polskość, jednocześnie tworzycie dzisiaj państwo litewskie. Za to trwanie dziękujemy i chylimy czoła” – mówił Grzegorz Marek Poznański, który podziękował Wileńskiemu Oddziałowi Miejskiemu ZPL za wspólnie z Ambasadą RP zorganizowaną akcję „Świąteczna paczka z Polski”.

Podsumowując mijający rok, Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że największym i najważniejszym osiągnięciem było pomyślne zakończenie procesu akredytacji szkół: „Po prawie 20 latach wygraliśmy najważniejszą batalię – batalię o polskie szkoły, o ich siatkę, o ich reorganizację. Dzisiaj mamy 36 gimnazjów w języku polskim, co stanowi 10 proc. w skali kraju. Jest to ogromny sukces całej polskiej społeczności. (...) Jest to bardzo ważne dla perspektywy naszej tutaj obecności, bo poprzez szkolnictwo na pewno zachowamy naszą tożsamość narodową, naszą kulturę i nasz język”. Przewodniczący AWPL-ZChR dodał, że do tegorocznych sukcesów polskiej społeczności należy zaliczyć również fakt, że posłanka Rita Tamašunienė rozpoczęła pracę w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, natomiast radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Tadeusz Andrzejewski objął stanowisko stałego członka Komitetu Regionów w Radzie Europy. Mówiąc zaś o planach na przyszły rok, Waldemar Tomaszewski wyraził przekonanie, że na Antokol powróci polska szkoła, prawowici właściciele odzyskają ziemię i że na Litwie nareszcie można będzie oglądać programy telewizji polskiej.

Podczas świątecznego spotkania ogłoszone zostały wyniki zorganizowanego przez ZPL konkursu dla dziennikarzy polskich na Litwie „Orle Pióro”. Nagrodzone zostały Krystyna Adamowicz i Jadwiga Podmostko.

Opłatki poświęcił i błogosławieństwa zgromadzonym udzielił proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła na Antokolu ks. prałat Wojciech Górlicki.

Świąteczne spotkanie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu Maxa Fedorova „The Consonance Trio” i solistki Katarzyny Garłukiewicz. 


Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz, Paweł Dąbrowski
Montaż: Paweł Dąbrowski