Spotkanie premierów Litwy i Polski w ramach Warsaw Security Forum


Na zdjęciu (od lewej): Mateusz Morawiecki i Ingrida Šimonytė, fot. BNS
We wtorek, 4 października, po południu premier Litwy Ingrida Šimonytė wspólnie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum (pl. Warszawskie Forum Bezpieczeństwa). Podczas wydarzenia dojdzie do spotkania obu premierów.Ingrida Šimonytė
i Mateusz Morawiecki wezmą udział w panelu otwierającym konferencję – „Europa w czasie wojny: wsparcie Europy Środkowo-Wschodniej dla Ukrainy”.

Następnie zaplanowane jest spotkanie obu premierów. Szefowie rządów Litwy i Polski omówią obecną sytuację na Ukrainie i związane z nią wyzwania oraz relacje dwustronne. Ostatnie spotkanie premierów miało miejsce 16 września br. podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych w Wilnie.

I. Šimonytė weźmie również udział w organizowanej w ramach Forum uroczystej ceremonii wręczania nagrody Rycerza Wolności, podczas której uhonorowany zostanie Naród Ukrainy.

Polska i Litwa od samego początku rosyjskiej agresji wspierają Ukrainę oraz organizują pomoc dla Ukraińców, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Oba kraje opowiadają się za dalszym wzmocnieniem międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, w tym unijnego wsparcia finansowego, popierają starania, które mają na celu przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.

Warsaw Security Forum to miejsce wymiany doświadczeń i debaty na temat bieżących problemów w sferze bezpieczeństwa z udziałem światowych ekspertów. Tegoroczne spotkanie to 9. edycja Forum organizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Uczestnicy Forum omówią zagadnienia bezpieczeństwa, w tym szczególnie wyzwania związane z trwającą wojną na Ukrainie i odpornością wobec zagrożeń cybernetycznych, jak również obszary dotyczące funkcjonowania i rozwoju NATO. Tematyką debat będą również aspekty bezpieczeństwa energetycznego i klimatu.

Na podstawie: bns.lt, gov.pl