Spotkanie prezydent z korpusem dyplomatycznym na Litwie


Prezydent Dalia Grybauskaitė i ambasador Polski Urszula Doroszewska, fot. lrp.lt
W środę, 17 stycznia przezydent Dalia Grybauskaitė spotkała sie z akredytowanymi na Litwie ambasadorami. W tradycyjnym już spotkaniu noworocznym wzięło udział 67 członków korpusu dyplomatycznego, w tym ambasador Polski Urszula Doroszewska. Prezydent mówiła przede wszystkim o kluczowych dla Litwy w nadchodzącym roku kwestiach związanych z polityką zagraniczną i obronną kraju.W trakcie spotkania Dalia Grybauskaitė wiele uwagi poświęciła sprawom związanym ze współpracą międzynarodową na rzecz bezpieczeństwa. Podkreśliła ogromne znaczenie, jakie ma obecność batalionów NATO w regionie oraz zapewniła, że kwestia bezpieczeństwa jest traktowana priorytetowo. Podczas tegorocznego Szczytu NATO Litwa wraz z innymi sojusznikami będzie szukać dodatkowych środków ochrony, dążyć do przyspieszania procesu podejmowania decyzji w ramach organizacji oraz przeprowadzenia reformy dowództwa.

Predydent podkreśliła również, że rok 2018 będzie szczególny z uwagi na trwający ostatni etap negocjacji dotyczących członkostwa Litwy w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ma ono stymulować wzrost gospodarczy w kraju, konkurencyjność i otwierać drogę dla nowych inwestycji.

D. Grybauskaitė zadeklarowała również zaangażowanie Litwy w światową walkę z terroryzmem oraz udział w międzynarodowych misjach pokojowych.

Według Dalii Grybauskaitė rok stulecia niepodległości Litwy ma nie tylko symboliczne znaczenie, ale też stwarza możliwość dalszego wzmacniania więzi zarówno z najbliższymi sąsiadami, jak również światowymi partnerami. W związku z obchodami Litwę planuje odwiedzić w tym roku ponad dwudziestu zagranicznych przywódców, m.in. z Polski, Łotwy, Niemiec, Ukrainy czy Gruzji.

W trakcie spotkania ambasadorowie mieli także możliwość zobaczyć oryginalny Akt Niepodległości 16 lutego 1918 roku, który tego samego dnia został przekazany Litwie podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Dalia Grybauskaitė podziękowała Niemcom, które przechowywały akt aż do tej pory, a także wszystkim innym krajom, które wspierały Litwę w jej dążeniach niepodległościowych kiedyś, a dziś pomagają ją chronić.


Na podstawie: BNS, lrp.lt