Spotkanie Sikorskiego z Vollebaekiem


Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych Knut Vollebaek, fot. msz.gov.pl
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski spotkał się dzisiaj z Wysokim Komisarzem OBWE ds. Mniejszości Narodowych Knutem Vollebaekiem. Jak informuje biuro prasowe polskiego MSZ, rozmowa dotyczyła uwag i zaleceń zawartych w raporcie Wysokiego Komisarza, sformułowanych po jego wizytach w Polsce i na Litwie.
Wyjaśnienia strony polskiej dotyczyły możliwości wprowadzania języków pomocniczych i dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszościowych oraz w języku regionalnym w gminach, w których osoby posługujące się tymi językami stanowią mniej niż 20 procent.

Podczas spotkania przedstawiono zamysł upowszechnienia informacji o zasadach i uprawnieniach mniejszości narodowych i etnicznych, w tym litewskiej, do pisowni imion i nazwisk zgodnie z zasadami języka ojczystego. Odniesiono się także do kwestii zapewnienia mniejszości litewskiej podręczników szkolnych.

Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych Knut Vollebaek zwrócił uwagę na konieczność przywrócenia dwujęzycznych tablic informacyjnych, które na terenie gminy Puńsk zostały przez nieznanych sprawców zniszczone w nocy z 21 na 22 sierpnia ubiegłego roku. Vollebaek odniósł się również do problemów z odbiorem programów w języku litewskim, nadawanych przez białostocki ośrodek Telewizji Polskiej S.A.

Polskie władze wysoko oceniają zaangażowanie Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych OBWE i jego starania na rzecz gruntownego poznania i wyjaśnienia najważniejszych problemów dotyczących mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce.

Wcześniej Knut Vollebaek odbył wizyty na Litwie i w Polsce. Wizyta Wysokiego Komisarza na Litwie była kolejną próbą negocjacji w trwającym sporze między litewskim rządem a przedstawicielami społeczności polskiej na Litwie. Jak wiadomo, główną przyczyną sporu są nierozwiązane problemy polskiej mniejszości na Litwie, a także ostatnie posunięcia litewskich władz związane z kontrowersyjną ustawą o oświacie.

Na podstawie: msz.gov.pl

Komentarze

#1 Knut knuje na ogol.

Knut knuje na ogol.

#2 Knut i Sikorescu w jednym

Knut i Sikorescu w jednym stali domu. Strata czasu.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.