Spotkanie z wileńskim poetą


Józef Szostakowski, fot. wilnoteka.lt
Dnia 16 kwietnia w Gimnazjum w Ejszyszkach, w ramach Tygodnia Książki, odbyło się spotkanie z wileńskim poetą Józefem Szostakowskim. Uczniowie zgromadzili się w szkolnej auli, by posłuchać poezji znanego poety Wileńszczyzny. Szostakowski zawitał do gimnazjum na zaproszenie polonistki Wacławy Iwanowskiej i bibliotekarki Anny Skrobockiej.
Zgromadzeni, po wysłuchaniu „żywej lekcji” języka polskiego, czyli wierszy poety, mieli okazję poznać poetycką twórczość uczniowską. Swoje próby poetyckie zaprezentowali uczniowie Gimnazjum w Ejszyszkach: Seweryna Walukiewicz, Beata Borowska, Barbara Waskiewicz, Daniel Rogoża i Mirosław Borowski. Spotkanie upłynęło w magicznej, poetyckiej atmosferze, a każdy z uczestników z pewnością stał się bogatszy duchowo.

Na podstawie: salcininkai.lt

Komentarze

#1 Brawo. Takie inicjatywy są

Brawo. Takie inicjatywy są bardzo potrzebne.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.