Środy Literackie w Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim


Na zdjęciu: dziedziniec Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim, fot. Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie
W roku 2023 przypada kilka rocznic szczególnie ważnych dla Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim: 700-lecie miasta Wilna, 200-lecie wydania w Wilnie II tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza i 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła – „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj Grażynę Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”. Właśnie dlatego Środy Literackie w roku bieżącym będą poświęcone przede wszystkim Wilnu, kobietom i powstaniu.

 Środy Literackie w Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim w roku 2023:

 • 25 stycznia: Zimowe święta wileńskie w czasach Adama Mickiewicza. Autorka odczytu: Liuda Matonienė.
 • 15 lutego: Romantyczne historie trzech wilnianek. Autorki odczytu: dr Irena Fedorowicz, Elina Averina, Gina Viliūnė.
 • 29 marca: Soplicowskie awantury, czyli Mickiewicz w Czombrowie. Autorka odczytu: Joanna Puchalska.
 • 12 kwietnia: Śladami Lelewela w Wilnie. Wycieczkę-wykład poprowadzi: Nijolė Bulotaitė.
 • 24 maja: Kobieto, boski diable! – czyli kobieta fatalna w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Autorka odczytu: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka.
 • 14 czerwca: Dole i niedole filareckich szaf, kieszeni i apteczek. Autorka odczytu: dr Ewa Semenowicz.
 • 26 lipca: Jurgis Karnavičius. Opera „Grażyna”: interpretacje plastykówscenografów Adomasa Galdikasa, Reginy Songailaitė-Balčikonienė, Liudasa Truikisa, Henrikasa Ciparisa.  Autorka odczytu: Dangira Buzytė.
 • 16 sierpnia: Obrazy miłego miasta – nieznane widoki Wilna. Autor odczytu: dr Waldemar Wołkanowski.
 • 13 września: Wilnianki - „córkiAdama Mickiewiczauczestniczki powstań listopadowego i styczniowego.  Autorka odczytu: dr Olga Mastianica-Stankevič.
 • 18 października: Obrazy z kolekcji Jana Konrada Obsta w zbiorach Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki. Autorka odczytu: Dalia Tarandaitė.
 • 15 listopada: Pogody i pogódki w życiu literatów. Autorka odczytu: Danuta Bernatowicz.

Środy Literackie będą odbywać się w Muzeum Adama Mickiewicza, ul. Bernardinų 11; tel.: (8 5) 2 79 18 79. Początek spotkań – godz. 17.00.

Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu spotkań. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zawczasu podana do wiadomości publicznej.


Na zdjęciu: Grażyna, litografia Šarūnasa Leonavičiusa (2003), fot. Muzem Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim

Na podstawie: informacja Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim