Stanisław Widtmann został attache do spraw energetyki w Warszawie


Stanisław Widtmann, fot. wilnoteka.lt
W Ambasadzie Litwy w Warszawie powstało nowe stanowisko - attache do spraw energetyki. Od września 2014 r. pracę na tym stanowisku rozpoczął Stanisław Widtmann.
Według Ministerstwa Energetyki Litwy "nowe stanowisko jest niezbędne ze względu na strategiczne znaczenie Polski w urzeczywistnianiu dwustronnych projektów". Litwa i Polska realizują wspólne projekty budowy mostu energetycznego oraz gazociągu.

O potrzebie powołania attache do spraw energetyki, osoby odpowiedzialnej za realizację polsko-litewskich projektów energetycznych, mówiono już kilka lat temu. W 2011 roku rząd Litwy wyraził na to zgodę, ale środki finansowe na utrzymanie nowego etatu dyplomaty pojawiły się dopiero w 2014 r. Stanowisko attache do spraw energetyki będzie utrzymywane z budżetu Ministerstwa Energetyki.

Stanisław Widtmann w latach 1994-1996 kierował polskim tygodnikiem "Słowo Wileńskie", wydawanym w Wilnie we współpracy z dziennikiem "Rzeczpospolita". Następnie był zastępcą dyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej, a po likwidacji departamentu w  2009 roku, doradcą w Urzędzie Premiera Litwy. W latach 2011-2012 Stanisław Widtmann pracował na stanowisku wiceministra kultury, w resorcie był odpowiedzialny za sprawy mniejszości narodowych. Ostatnio pracował w Ministerstwie Energetyki Litwy, był też członkiem Rady Nadzorczej w projekcie energetycznym LitPolLink.

Na podstawie: BNS, inf.wł.