Starówka i Żyrmuny – najlepiej oceniane dzielnice Wilna


Wilno, fot. wilnoteka.lt
Najbardziej zadowoleni ze swoich dzielnic są mieszkańcy Starówki, Żyrmun i Nowego Miasta (lit. Naujamiestis). Najwięcej zastrzeżeń co do otoczenia, w którym mieszkają, mają mieszkańcy Szeszkini, Zameczka i Wilczej Łapy. Takie są wnioski z sondażu przeprowadzonego przez „Spinter tyrimai”.Celem sondażu wykonanego na zlecenie Laboratorium Harmonijnego Miasta (lit. Darnaus miesto laboratorija) było ustalenie, jakie dzielnice Wilna są najlepiej oceniane przez wilnian. Na 9,19 pkt z 10 możliwych ocenili jakość życia mieszkańcy Starówki. Na drugim miejscu są Żyrmuny – 8,51 pkt, na trzecim – z 8,47 pkt Nowe Miasto. Ogólnie, mieszkańcy Wilna są zadowoleni z otoczenia, w którym mieszkają, gdyż najniższy wskaźnik wyniósł 7,38 pkt.

„O tym, czy mieszkańcy są zadowoleni z otoczenia, w którym mieszkają, decyduje stan infrastruktury i przestrzeni publicznych, skomunikowanie z centrum i innymi dzielnicami miasta, korki oraz miejsca parkingowe” – wyniki sondażu podsumowała Sigita Survilaitė-Mekionienė z Laboratorium Harmonijnego Miasta.

„Dzięki zbadaniu poziomu satysfakcji wilnian z dzielnic, w których mieszkają, chcemy określić te miejsca w stolicy, w których obiektywnie najbardziej brakuje jakościowych urbanistycznych rozwiązań czy po prostu uwagi dla potrzeb lokalnej społeczności. Jednocześnie zależało nam na wyszczególnieniu problemów, z którymi borykają się mieszkańcy poszczególnych dzielnic i tego, co im najbardziej się podoba” – dodała Sigita Survilaitė-Mekionienė.

Uzyskane w trakcie badań informacje zostaną wykorzystane w planowaniu dalszego rozwoju miasta.

Na podstawie: madeinvilnius.lt