Startuje program „Bon Pierwszaka” – wsparcie dla tysięcy polskich uczniów z zagranicy


fot. F. Ziemecki
W nowym roku szkolnym niemal 2000 pierwszoklasistów ze 100 polskich szkół z Litwy, Łotwy, Czech, Ukrainy i Węgier otrzyma od państwa polskiego wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia finansowe. Z początkiem września 2023 r. rusza ósma edycja „Bonu Pierwszaka”, programu realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, a finansowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach programu polscy pierwszoklasiści z Litwy, Łotwy, Czech, Ukrainy i Węgier zostaną wyposażeni w kompletne wyprawki z artykułami szkolnymi, a ich rodzice dostaną jednorazowe stypendia finansowe przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka.

Wyprawki otrzyma 1062 uczniów z 62 placówek na Litwie, 163 uczniów z 3 szkół na Łotwie, 271 uczniów z 22 szkół z Zaolzia oraz ze Szkoły Polskiej im. św. Jadwigi w Pradze. Dzięki realizacji przedsięwzięcia na Węgrzech wyprawki i stypendia otrzymają także pierwszoklasiści ze Szkoły Polskiej im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie.

Projekt wsparcia uczniów klas pierwszych w polskich szkołach realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego od 2016 roku. Program ma na celu nie tylko zwiększenie liczby uczniów rozpoczynających naukę w polskich szkołach funkcjonujących poza granicami kraju, ale również poprawę konkurencyjności polskich placówek edukacyjnych.

„Bon Pierwszaka” organizowany jest we współpracy z organizacjami polonijnymi – Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierzą Szkolną” oraz Macierzą Szkolną w Republice Czeskiej.

W pozostałych państwach Fundacja współpracuje z dyrektorami poszczególnych szkół.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.