Startuje projekt edukacyjny kształcenia obywatelskiego!


Fot. efhr.eu
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ma zaszczyt zaprosić nauczycieli i uczniów klas 10-12 szkół polskich do udziału w innowacyjnym edukacyjnym projekcie „Europejczycy, Polacy, Obywatele“.
Długofalowym celem projektu jest wzmocnienie wśród młodzieży polskiej na Litwie świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym. Na pierwszym etapie projektu przy współpracy ekspertów z Polski i Litwy, a także nauczycieli szkół polskich na Litwie powstał polskojęzyczny podręcznik z wiedzy o społeczeństwie. Obecny projekt, jako kontynuacja poprzedniej inicjatywy, ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Projekt startuje 30 września i ma umożliwić nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w języku polskim za pomocą audycji radiowych w radiu „Znad Wilii”, oraz cyklu artykułów prasowych w „Kurierze Wileńskim”.

W ciągu 12 tygodni w piątkowych wydaniach Kuriera Wileńskiego będą publikowane artykuły z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Każdą środę od godziny 17.30 tematy te będą przedstawiane w audycjach radia „Znad Wilii”. Zakres materiału zostanie opracowany przez nauczycieli szkół polskich. Do szkół zostaną też przekazane polskojęzyczne podręczniki z wiedzy o społeczeństwie „Europejczycy, Polacy, Obywatele“.

Podczas projektu uczniowie pogłębią wiedzę w zakresie kształcenia obywatelskiego z takich tematów jak:
- naród i państwo
- władza
- unia europejska
- prawa człowieka
- aktywność społeczna
- problemy współczesnego świata

Wykłady w „Kurierze Wileńskim” i radiu „Znad Wilii” zostaną zakończone egzaminem uczniów przez internet. Egzamin przewidziany jest 10 grudnia, w 65-tą rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Uczniowie, którzy uzbierają największą ilość punktów otrzymają też nagrody rzeczowe (komputer planszetowy, telefon komórkowy, iPod i inne).

Skutecznie walczyć o swoje prawa mogą tylko ci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę. Podczas projektu uczniowie pogłębią wiedzę o społeczeństwie, która jest bardzo ważna i potrzebna nie tylko do zdania matury, ale też do bycia obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy rejestrować się na podstronie http://wos.efhr.eu/, wskazując szkołę i nauczyciela. Na podstronie będą też zamieszczone m. in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły z „Kuriera Wileńskiego” i nagrania audycji radia „Znad Wilii”.

Nauczycieli, chętnych zaangażować się w realizację projektu (odpłatnie) przez promocję projektu wśród uczniów, pisanie artykułów i prowadzenie audycji radiowych prosimy o kontakt pod numer: 867137765 lub na e-maila e.urbanowicz@efhr.eu.