Studiuj filologię polską na Uniwersytecie Wileńskim


Dziedziniec Wielki Uniwersytetu Wileńskiego, fot. vu.lt
Jak co roku maturzyści szukają odpowiedzi na następujące pytania: Jaką uczelnię i jaki kierunek studiów wybrać? Czym się należy kierować przy podejmowaniu decyzji, która może zaważyć na przyszłości? Na co należy zwracać szczególną uwagę? Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza na kierunek studiów Filologia polska (kod programu: 6121NX024 Lenkų filologija).


UW zachęca do złożenia podania również na studia płatne (niefinansowane przez Ministerstwo Oświaty Republiki Litewskiej), ponieważ istnieje możliwość uzyskania stypendium rządu RP na pokrycie czesnego.

  • Od drugiego roku studiów proponuje uzyskanie podwójnej kwalifikacji – ukończenie w ciągu czterech lat programu filologii polskiej z dodatkową specjalizacją w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński. Po ukończeniu podwójnego programu studiów uzyskasz stopień bakałarza w zakresie obydwu wybranych kierunków (zob.: tu).
  • Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą Ci na zatrudnienie w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, agencjach turystycznych, a także w sferze biznesu oraz w instytucjach międzynarodowych. Po uzyskaniu dodatkowej specjalizacji pedagogicznej będziesz mógł (mogła) pracować w sferze edukacji. Gdybyś chciał(a) kontynuować studia, możesz wybrać jeden z kierunków magisterskich na dowolnej uczelni litewskiej bądź za granicą.

Jak się dostać?
Zarejestruj się w systemie lamabpo.lt oraz wpisz w swoim podaniu filologię polską (kod programu: 6121NX024 Lenkų filologija). (Zob.: tu). 

Informacja szczegółowa.

Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę oceny z następujących egzaminów:
- język i literatura litewska (egzamin państwowy) współczynnik 0,4
- język obcy (egzamin państwowy lub szkolny) – 0,2
- historia (egzamin szkolny lub ocena roczna) – 0,2
- dowolny inny przedmiot (egzamin państwowy lub szkolny, może być również język polski) – 0,2 (zob.: tu lub na stronie 

Informacja o etapach rekrutacji.

Kontakt:
Polonistikos centras / Centrum Polonistyczne
VU Filologijos fakultetas / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius, tel.: (+370 5) 268 72 37
e-mail: polonistica.vilnensis@gmail.com polkatedra@flf.vu.lt
Strona internetowa
Odwiedź nas na Facebooku

Data: 
04.07.2018 - 10:00