Stundys: Trzeba zmienić projekt ustawy o oświacie


Valentinas Stundys, fot. komentaras.lt
Przewodniczący sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury, konserwatysta Valentinas Stundys, proponuje zrezygnować z projektu ustawy o oświacie, która wywołała tyle sprzeciwu mniejszości narodowych, w szczególności Polaków. V. Stundys zarejestrował w sejmie alternatywną propozycję poprawek do ustawy.
Konserwatysta proponuje zrzec się planów, by dwa lub trzy przedmioty w szkołach mniejszości narodowych były nauczane w języku litewskim. Zamiast tego chce, by w szkołach podstawowych i średnich w języku litewskim przeprowadzano te lekcje, których tematy są związane z historią i geografią Litwy, wiedzą o świecie, postawą obywatelską.

Ponadto przewodniczący komitetu sejmowego proponuje, by języka litewskiego zaczęto nauczać już w klasach przygotowawczych. Zgodnie z jego pomysłem, w programie kształcenia przedszkolnego co najmniej cztery godziny tygodniowo powinny być przeznaczone na kształcenie w języku państwowym.

Obecna ustawa o oświacie przewiduje, że cały proces nauczania w szkołach mniejszości narodowych przebiega w języku mniejszości. Tylko lekcje języka litewskiego odbywają się w języku państwowym.

Projekt nowelizacji ustawy o oświacie zakłada zwiększenie liczby przedmiotów nauczanych w języku litewskim i ujednolicenie we wszystkich szkołach egzaminu maturalnego z języka litewskiego. Projekt ten wywołał aktywny protest społeczności polskiej.

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 Pan Stundys w swoim czasie

Pan Stundys w swoim czasie byl kierownikiem wydzialu oswiaty m.Wilna i juz w tamtych czasach wykazal sie nadgorliwym zwalczaniem Polskich szkol , co chciec od niego teraz? Nie po drodze nam z nimi, nie po drodze...

#2 Pewnie zarzucicie mi że

Pewnie zarzucicie mi że miękne, ale według mnie bardziej bym się skupił na uzyskaniu lektoratu języka mniejszościowego w szkołach całej Litwy łacznie z powiatówkami oczywiście dla chętnych i to nie koniecznie chodzi tu o język polski, niż obrona historii i geografii Litwy w języku polskim. Tyle, że Litwini nie dają nic w zamian. Tylko zabrać i nic nie dać.

#3 Czego od tego Stundysa

Czego od tego Stundysa chcecie. On chce mieć robotę, mu każą on robi, jak nie będzie robił to go zwolnią. Może jego przodkowie ucierpieli od Polaków - to ma też chłopak osobisty uraz. Jest u władzy to korzysta. Ile zdąży to napsuje. A co? przecież przyjemnie jest się poznęcać nad mniejszością polską.

#4 diabel w ludzkiej skórze.

diabel w ludzkiej skórze.

#5 poprawki pana stundysa nie sa

poprawki pana stundysa nie sa do zaakceptowania, zadnych lekcji w jezyku litewskim oprocz samej lekcji jezyka litewskiego

#6 Szanowni posłowie

Szanowni posłowie sejmasu;
Tak radykalna,indoktrynująca antypolsko dzieci z polskich szkół poprawka in minus napewno nie przejdzie.Protesty się tylko nasilą.Bo co tu mamy;
"Zamiast tego chce, by w szkołach podstawowych i średnich w języku litewskim przeprowadzano te lekcje, których tematy są związane z historią i geografią Litwy, wiedzą o świecie, postawą obywatelską.

Ponadto przewodniczący komitetu sejmowego proponuje, by języka litewskiego zaczęto nauczać już w klasach przygotowawczych. Zgodnie z jego pomysłem, w programie kształcenia przedszkolnego co najmniej cztery godziny tygodniowo powinny być przeznaczone na kształcenie w języku państwowym."

Wiadomo,że wiedza o świecie, geografia, historia i postawa obywatelska w wydaniu litewskim stoi w ostrej sprzeczności z rozumieniem tych spraw przez Polaków. Tego właśnie nie chcemy i na to się nie godzimy.
Prosimy o odpowiedzenie na pytania, konkretnie;
1*
Kiedy wszystkie szkoły publiczne na LT (w tym tzw. „powiatowe- rządowe” na Wileńszczyżnie) zostaną przekazane pod zarząd demokratycznie wybranym samorządom?
2*
Kiedy polskim przedszkolom, szkołom i domom dziecka zostanie przyznany status placówek mniejszości narodowych?
3*
Kiedy zostanie przywrócony obowiązek zdawania egz. z języka ojczystego na maturze(liczy się do średniej ocen)?
4*
Kiedy w dzienniczkach uczniów w rubryce język ojczysty będzie można wpisać j. polski a nie jak dotąd jako język obcy , a litewski jako ojczysty?
5*
Kiedy państwo litewskie zacznie sprzyjać rozwojowi oświaty rdzennych mniejszości narodowych i jako za głos decydujący przyjmie potrzeby samych zainteresowanych?
6*
Kiedy rozwój tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia Polaków i innych rdzennych mniejszości narodowych stanie się jednym z priorytetów władz litewskich.?
7*
Kiedy państwo litewskie zacznie chronić rdzenne mniejszości narodowe przed zlituanizowaniem?
8*
Kiedy 6.7 % wszystkich środków przeznaczanych na oświatę na LT będzie przeznaczane na oświatę polską , zgodnie z życzeniami polskiej społeczności.
9*
Kiedy zostaną odtworzone szkoły i przedszkola polskie na Kowieńszczyżnie i Laudzie?
10*
Kiedy bez żadnych kłopotów będzie można w ( i przed) polskimi placówkami oświatowymi umieszczać polskie symbole narodowe?
11*
Kiedy język znaczniej części spoleczeństwa Wileńszczyzny otrzyma status oficjalnego -lokalnego-urzędowego?
12*
Czy w proponowanej ustawie znajdzie się potwierdzenie absolutnego zakazu pogarszania sytuacji oświaty mniejszości?

Proszę zajrzeć do tabelki porównawczej. Znacie ją Państwo? http://kurierwilenski.lt/porownanie-sytuacji-polakow-na-litwie-i-litwino...

Proszę o konkretne odpowiedzi na wszystkie pytania i pkt.. Myślę ,że zadane pytania potraktujecie jako zmierzające do prawdziwie demokratycznej, wielonarodowościowej , wielojęzykowej europejskiej RL, z której wszyscy jej obywatele mogliby czuć się dumni.

ps.
Znając intencje litewskich posłów najlepiej będzie jak poprawki do ustawy zgłaszać będą wyłącznie posłowie polscy.

#7 Poprawki dotyczące

Poprawki dotyczące mniejszości narodowych muszą(!) pochodzić od samych zainteresowanych. Żadne(!) poprawki litewskich posłów nie będą wiarygodne dla polskiej mniejszości. Koniec, koniec z proponowaniem czegokolwiek przez żle nam życzących posłów i ugrupowań politycznych .Koniec z metodą pełzającej rewolucji.Czy w zgłoszonych poprawkach jest mowa o polepszaniu sytuacji polskiej oświaty? Czy jest mowa o egz,. z jęz, polskiego na maturze? Czy jest o przekazaniu litewskich szkół powiatowych. Ustawa jest po to, by POLEPSZYĆ sytuację oświaty mniejszości narodowychy. Wyłacznie POLEPSZYĆ . Propozycje posłów litewskich są tylko dalszym ciągiem dyskryminacji. To zwykła bezczelność!!!!!! Nic o nas bez nas.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.