Svante Pääbo laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny


Na zdjęciu: Svante Pääbo, fot. facebook.com/nobelprize
Szwedzki biolog specjalizujący się w genetyce ewolucyjnej Svante Pääbo został tegorocznym laureatem Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny. Szwedzki Królewski Karoliński Instytut Medyczno-Chirurgiczny przyznał nagrodę „za odkrycia dotyczące genomów wymarłych homininów i ewolucji człowieka”. Decyzja została ogłoszona w poniedziałek, 3 października.
Svante Pääbo
odkrył, że nastąpił transfer genów z tych wymarłych homininów do Homo sapiens. Ten przepływ genów do współczesnych ludzi ma dziś znaczenie fizjologiczne, na przykład wpływa na reakcję naszego układu odpornościowego na infekcje. Dzięki swoim pionierskim badaniom naukowiec zsekwencjonował też genom neandertalczyka, wymarłego krewnego współczesnych ludzi.

Tegoroczny laureat Nagrody Nobla ustanowił tym samym zupełnie nową dyscyplinę naukową – paleogenomikę. Ujawnia ona różnice genetyczne, które odróżniają wszystkich żyjących ludzi od wymarłych homininów.


Fot. facebook.com/nobelprize

Na podstawie: IAR