Św. Faustyna Polką Stulecia


Fot. facebook.com/konfederacjakobiet
Św. siostra Faustyna, Danuta Siedzikówna ps. „Inka” i dr Wanda Półtawska znalazły się na podium plebiscytu na Polkę Stulecia, który przygotowała Konfederacja Kobiet RP. W gronie 23 nietuzinkowych, wspaniałych, dzielnych polskich kobiet – Polek na 100 – jest sześć związanych z Wilnem i Wileńszczyzną.





W plebiscycie na Polkę Stulecia oprócz św. s. Faustyny Kowalskiej, Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i dr Wandy Półtawskiej pojawiły się nazwiska 20 innych kandydatek. Były to: Marianna Popiełuszko, Anna Walentynowicz, s. Urszula Ledóchowska, Agata Mróz, Zdzisława Bytnarowa ps. „Sławska”, Irena Iłłakowicz ps. „Irena”, „Barbara Zawisza”, bł. Hanna Helena Chrzanowska, Stanisława Leszczyńska, Karolina Lanckorońska, Wanda Modlibowska, Danuta Szyksznian ps. „Sarenka”, Elżbieta Zawacka ps. „Zo”, Maria Stanisława Wittek ps. „Mira”, Hanka Ordonówna, właśc. Maria Anna Tyszkiewicz, Maria Eleonora Mirecka-Loryś, ps. „Marta”, Wiktoria Ulma, Zofia Kossak, Anna Leska, Emilia Szlachta ps. „Maj” i Alina Maria Janowska-Zabłocka.

Spośród 23 kandydatek do tytułu Polki Stulecia najwięcej głosów otrzymała św. s. Faustyna Kowalska. Zagłosowała na nią blisko jedna piąta osób biorących udział w plebiscycie. Drugą w kolejności największą liczbę głosów otrzymała Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, a trzecią – dr Wanda Półtawska.

„Plebiscyt już się zakończył, ale mamy nadzieję, że stanie się on jedynie początkiem fascynującej przygody związanej ze zgłębianiem losów wspaniałych, odważnych, pełnych miłości i pasji Polek” – czytamy na stronach Konfederacji Kobiet RP, która zorganizowała plebiscyt.

Jak przekonują organizatorzy, głosowanie miało dać impuls do poznawania zarówno tych legendarnych bohaterek, o których wiedzieć powinno każde dziecko, jak i tych, których pamięć udało się przywrócić dopiero niedawno, a także tych, o których wiemy ciągle za mało.

„Bo przecież bez nich – tych setek tysięcy dzielnych matek, żon, babć i córek – historia Polski wyglądałaby pewnie zupełnie inaczej. To one – piękne, wierne i mężne – wychowywały kolejne pokolenia, ucząc je miłości do Boga i Polski oraz szacunku do tradycji, dając w codziennej, pokornej pracy wzór wierności wyznawanym zasadom. Ale to także one, gdy trzeba było, same chwytały za broń, roznosiły meldunki, opatrywały rannych, rzucały granatami czy dowodziły oddziałami, zaś w dzisiejszych czasach nie wyrzekły się wyznawanych ideałów i nie dały porwać się nurtowi feminizmu, pokazując, czym jest prawdziwa kobiecość” – podkreśla Konfederacja Kobiet RP.

Spośród 23 Polek Stulecia z Wilnem i Wileńszczyzną związanych jest sześć: s. Faustyna Kowalska; sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK Danuta Siedzikówna ps. „Inka”; założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (urszulanek szarych) s. Urszula Ledóchowska, która założyła i prowadziła szkołę w Czarnym Borze; łączniczka Wileńskiego Okręgu AK, uczestniczka operacji „Ostra Brama” Danuta Szyksznian ps. „Sarenka”; gwiazda przedwojennych scen kabaretowych i teatralnych, m.in. Teatru na Pohulance Hanka Ordonówna.

Zdaniem kierowniczki Wileńskiego Centrum Pielgrzymkowego Inesy Čaikauskienė, wybór s. Faustyny jako Polki Stulecia jest radosną nowiną również dla Litwy ze względu „na polsko-litewskie sąsiedztwo, wspólną historię i kult Miłosierdzia Bożego, którego propagatorką była s. Faustyna, a który zrodził się w właśnie w Wilnie”.

Na podstawie: KAI, konfederacjakobiet.pl, ELTA