Swiatłana Aleksijewicz z tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego


Fot. Swiatłana Aleksijewicz/Reuters
Senat Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VDU) w Kownie przyznał Swiatłanie Aleksijewicz tytuł doktora honoris causa w dziedzinie nauk humanistycznych. Białoruska noblistka została uhonorowana za swój „wkład dokumentalny w literaturę piękną, wzmacnianie demokracji i praw człowieka, zachowanie historycznej i wielogłosowej pamięci oraz podejmowanie znaczących wysiłków w obronie wartości takich jak wolność i sprawiedliwość”.


„Nasza uczelnia jest szczęśliwa i dumna z faktu, że wspaniała pisarka Swiatłana Aleksijewicz przyjmuje regalia doktora honoris causa VDU i planuje przyjechać na Litwę, aby spotkać się ze społecznością, gdy tylko będzie taka możliwość” – w oświadczeniu VDU cytowany jest rektor uczelni prof. Juozas Augutis.

Sama A. Aleksijewicz przesłała pozdrowienia mieszkańcom Litwy i przyznała, że z niecierpliwością czeka na takie spotkanie. „Drodzy przyjaciele, podobnie myślący, dziękuję za ten zaszczyt. Czasem nazywają mnie pisarką katastrof, ale ja inaczej czuję się w świecie Słowa, czuję się zbieraczem ludzkiego ducha. Dzieciństwo i młodość spędziłam na białoruskiej wsi i przez całe życie wspominałam swoje rozczulające słowa w obliczu historii prostego chłopa, który odkrył, jak swoimi słowami rozmawiać z Bogiem. Te słowa były tak żywe, miały taką moc, której zawsze szukam w prawdziwym życiu, w tajemnicy, która żyje w każdym z nas. Tak zrodził się pomysł na pisanie powieści złożonych z żywych głosów, z tego, jak każdy z nas znajduje człowieka w sobie. W naszych czasach, w obliczu nowych wyzwań – nowych rewolucji i kosmicznych tekstów, które pisze tajemniczy Covid, cieszę się, będą z wami, szukając razem człowieka w człowieku” – napisała S. Aleksijewicz.   

Swiatłana Aleksijewicz to białorusko-ukraińska pisarka i dziennikarka, autorka książek, filmów i sztuk teatralnych, tworząca w języku rosyjskim. W swojej twórczości porusza między innymi tematykę II wojny światowej, radzieckiej interwencji w Afganistanie, katastrofy w Czarnobylu i samobójstw. W 2015 roku została uhonorowana literacką Nagrodą Nobla. Jest krytycznie nastawiona do polityki przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki – należy do prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej powołanej przez Swiatłanę Cichanouską po sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi w sierpniu tego roku.

W gronie doktorów honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie znajdują się między innymi: pisarz Tomas Venclova, awangardowy twórca filmowy Jonas Mekas, były prezydent Valdas Adamkus, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, a także kilku Polaków: noblista Czesław Miłosz, socjolog i filozof prof. Zygmunt Bauman czy były prezydent Polski Bronisław Komorowski.

Na podstawie: vz.lt, vdu.lt, pl.wikipedia.org