Światowa Wspólnota Litwinów nie chce referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa


Fot. wilnoteka.lt
Wspólna komisja Sejmu Litwy i Światowej Wspólnoty Litwinów, która obradowała w Wilnie, przyjęła rezolucję, w której apeluje do parlamentarzystów, by głosowali przeciwko referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Przedstawiciele litewskiego wychodźstwa uważają, że należy szukać innej drogi uprawomocnienia podwójnego obywatelstwa.


Sejm rozpoczął już dyskusję nad zgłoszoną przez Ruch Liberałów propozycją rozpisania referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Referendum mogłoby się odbyć jesienią 2016 r., razem z wyborami parlamentarnymi. Uprawomocnienie podwójnego obywatelstwa wymaga jednak zmian w Konstytucji RL.

Temat ten został poruszony podczas posiedzenia komisji Sejmu Litwy i Światowej Wspólnoty Litwinów. Na zakończenie obrad przyjęta została rezolucja, która głosi między innymi, że "sejm powinien wykorzystać wszelkie możliwości omówienia i przyjęcia ustaw, nadających prawo posiadania jednocześnie obywatelstwa Litwy i innego państwa, bez zmian w konstytucji".

"Obecnie jest nieodpowiedni czas na referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Wszyscy wiemy, że referendum po prostu nie odbyłoby się, więc po co wydawać pieniądze, które przydadzą się wojsku" - stanowisko komisji skomentowała przedstawicielka Światowej Wspólnoty Litwinów Regina Narušienė.

O potrzebie uprawomocnienia podwójnego obywatelstwa mówiła w orędziu rocznym prezydent Dalia Grybauskaitė. Szefowa państwa opowiedziała się za umożliwieniem zachowania obywatelstwa Litwy przez osoby, które nabyły obywatelstwo innego państwa. "Nie przyznawać, nie dawać w prezencie, lecz zachować prawo do jednego z najważniejszych wpisów w paszporcie - w tej kwestii potrzebna jest wola całego narodu" - powiedziała prezydent.

Na podstawie: BNS