Święto mowy polskiej


Laureaci XXI Olimpiady Języka Polskiego i Literatury na szczeblu rejonowym i miejskim
Już dzisiaj w Szkole Średniej w Bujwidzach rozpoczyna się XXI Krajowa Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. W konkursie będzie współzawodniczyło 41. najlepszych uczniów ze szkół polskich z Wilna i rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego.
W polskim środowisku olimpiadę  języka polskiego przyjęło się nazywać „świętem mowy ojczystej”. Odkąd bowiem litewskie władze oświatowe na wszelkie sposoby starają się wykorzenić polszczyznę na Wileńszczyznie, zmniejszając wymiar godzin języka polskiego w najstarszych klasach oraz eliminując egzamin maturalny z polskiego z zakresu obowiązkowych, środowisko litewskich Polaków zdołało utrzymać wysoką rangę przedmiotu. dzięki dobrowolnemu zdawaniu matury z polskiego oraz właśnie organizowaniu olimpiad.

Dyrektor Szkoły Średniej w Bujwidzach Halina Rawdo powiedziała, że zorganizowanie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest ogromnym wyzwaniem dla szkoły. "Musimy starać się podwójnie, ponieważ jest to olimpiada mowy ojczystej, a Bujwidze od zawsze uważano za zakątek polskiej mowy, po drugie, organizujemy olimpiadę po raz pierwszy" - powiedziała Rawdo.

W tym roku tematami olimpiady były:

1. Niepogodzeni ze światem - literatura o człowieku zbuntowanym i wyobcowanym.
2. Wysokie góry i odziane lasy, Jako rad na was patrzę â�Ś (J.Kochanowski). Funkcja i sposoby kierowania pejzażu w literaturze polskiej.
3. milion razy wrócę do mojego dzieciństwa (R. Mieczkowski). Obraz dziecka, dzieciństwa w literaturze polskiej.
4. Dokonaj interpretacji wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera "Przy morskim oku"
5. Dokonaj interpretacji fragmentu opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza "Brzezina".

Szczegółowy program olimpiady:

15 marca (poniedziałek)
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Otwarcie olimpiady
10.30 – 11.00 Spotkanie polonistów z organizatorami Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
10.30 – 14.30 Eliminacje pisemne. Wycieczka dla nauczycieli „W ojczyste strony Marszałka J. Piłsudskiego“

16 marca (wtorek)
9.30 – 15.00 Eliminacje ustne
15.00 – 16.00 „Bujwidze znane i nieznane“. Projekcja filmu i spacer „Śladami Konwickiego“
16.00 – 17.00 Uroczyste zakończenie i nagrodzenie laureatów