Święty Kazimierzu, abyśmy w wierze naszych ojców trwali


Obchody Dnia Świętego Kazimierza w Miednikach, fot. Archiwum I. Geben
Najważniejsze święto Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach - Dzień Patrona. Obchodzimy go każdego roku 4 marca. To wielkie święto całej społeczności szkolnej i wspólnoty parafialnej. Posiadanie świętego Patrona jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale zobowiązaniem i inspiracją do naśladowania. Patron - to ktoś, kto jest wzorem, ułatwia nam wyznaczenie celu w życiu, a co najważniejsze, utwierdza nas w wierze. Św. Kazimierz - nasz Patron jest przykładem głębokiej i prawdziwej wiary. Wierzymy, że obecnie wstawia się za nami w niebie we wszystkich sprawach, które zanosimy do Niego przez modlitwę. Za czasów Kazimierza Jagiellończyka Miedniki były miejscem letniej rezydencji króla. Zatem święto patronalne to także okazja do przypomnienia historii naszej miejscowości, którą darzymy szacunkiem i sentymentem.
Dzień Patrona w Roku Wiary obchodziliśmy w sposób szczególny i podniosły pod hasłem "Święty Kazimierzu, abyśmy w wierze naszych ojców trwali". Cała społeczność szkolna o godz. 9.00 wzięła udział w uroczystej Mszy świętej w parafialnym kościele p.w. św. Kazimierza. Mszę św. celebrowali proboszcz ks. Jarosław Rekwardt OFM i dziekan z Ciechanowiec ks. kan. Tadeusz Kryński. Ksiądz Tadeusz Kryński wygłosił homilię, w której w sposób prosty i przystępny przybliżył historię Miednik i życie osób, którym miejscowi mieszkańcy wiele zawdzięczają. Obstawę liturgiczną przygotowali uczniowie naszej szkoły. Po Mszy świętej odmówiliśmy litanię do św. Kazimierza i otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo relikwiami św. Kazimierza.

Po nabożeństwie uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście z procesją udali się do szkoły na część artystyczną. Uroczystość szkolną rozpoczęliśmy śpiewem hymnu szkolnego. Dyrektor szkoły Mieczysława Pietkiewicz uroczyście powitała zgromadzoną społeczność szkolną, a szczególnie gości, którzy przybyli na obchody Dnia Patrona. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas ks. proboszcz Jarosław Rekwardt OFM, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Lech Leonowicz, starosta gminy miednickiej Renata Bogdanowicz, również goście z Polski: burmistrz miasta Ciechanowiec Mirosław Reczko, dziekan ciechanowiecki ks. kan. Tadeusz Kryński, a także aktorzy teatrzyku dla dzieci "Ławeczka dziadeczka" Piotr i Edyta Rybakowie z Katowic. Na uroczystość szkolną przybyli również nauczyciele - seniorzy i rodzice. W swoim przemówieniu Mieczysława Pietkiewicz podkreśliła wyjątkowość tego dnia - bo choć obchodzony po raz kolejny - zawsze stanowi wartość samą w sobie. To radość, przeżycie, duma, a przede wszystkim wielka odpowiedzialność za siebie, innych i szkołę.

Wszyscy zebrani w auli stali się świadkami niecodziennego przedstawienia "O św. Kazimierzu i św. Andrzeju Boboli" w wykonaniu teatrzyku "Ławeczka dziadeczka" z Katowic. Aktorzy Piotr i Edyta Rybakowie w sposób niezwykły przedstawili historię życia św. Kazimierza, patrona Polski i Litwy. Św. Kazimierz przemierza Węgry, Litwę i Polskę, by w swoim krótkim życiu odnaleźć najistotniejszą wartość. Odkrywa swe powołanie i dotrzymuje wierności przysiędze nawet za cenę życia. Drugą część teatrzyku biblijnego stanowiła zabawna historia ukazywania się ducha św. Andrzeja Boboli pewnemu wikariuszowi w wiejskiej parafii. Oba spektakle opowiedziały o świętości na poważnie i na wesoło. Przedstawienie okazało się ciekawe, pouczające i najważniejsze, że przez chwilę wszyscy poczuliśmy się jak w prawdziwym teatrze.
Tego dnia wręczono nagrody poszczególnym uczniom i klasom za najlepsze wyniki w nauce i nienaganną frekwencję. Nagrody otrzymali także uczniowie, którzy przygotowując się do obchodów Dnia Patrona najlepiej wykazali się w konkursie o św. Kazimierzu "Nasz Patron pomaga mi osiągnąć świętość".

Pani dyrektor szkoły serdecznie dziękowała gościom za obecność na naszym święcie i wręczyła podziękowania osobom i instytucjom wspierającym szkołę. Ze wzruszeniem wyraziła też wdzięczność młodzieży i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów Dnia Patrona. Głos zabrali również burmistrz miasta Ciechanowiec Mirosław Reczko, radny Samorządu Rajonu Wileńskiego Lech Leonowicz i starosta gminy Miedniki Renata Bogdanowicz. Przybyli goście dziękowali za możliwość uczestniczenia w uroczystościach i życzyli dalszej owocnej pracy i sukcesów w kształtowaniu młodego pokolenia.

Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na kiermasz kaziukowy, który przygotowali nauczyciele i uczniowie naszej szkoły z okazji odpustu parafialnego.

Obchody Dnia Patrona mają ogromne znaczenie dla całej naszej wspólnoty szkolnej i parafialnej. Pogłębiają w nas poczucie jedności i odpowiedzialności. Budują naszą wiarę i zachęcają do życia wartościami chrześcijańskimi. Są dowodem tego, że św. Kazimierz żyje w naszych sercach i oręduje za nami.