Synchronizacja sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich przez Polskę


Unia energetyczna - diagram, fot. www.consilium.europa.eu
W poniedziałek, 18 grudnia premierzy Litwy, Łotwy i Estonii podpisali w Tallinnie wspólną deklarację dotyczącą synchronizacji sieci elektroenergetycznej z sieciami Europy Zachodniej. Zgodnie z ich decyzją połączenie ma nastąpić przez Polskę.

„Premierzy podkreślili, że Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej uznało synchronizację z europejskimi sieciami kontynentalnymi przez Polskę za najbardziej odpowiednią pod względem efektywności kosztowej” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Premierzy oświadczyli, że badania warunków technicznych powinny zakończyć się przed wiosną, a decyzja polityczna w tej sprawie zostanie podjęta do lata 2018 r.

Litewskie, łotewskie i estońskie sieci elektroenergetyczne nadal działają w jednym systemie z Rosją i Białorusią i z tego względu są uzależnione od dyspozytorni w Moskwie i rosyjskiej sieci elektrycznej. Państwa bałtyckie od dawna deklarują chęć połączenia systemów z Europą Zachodnią, ale konkretnych decyzji, w jaki sposób należałoby to zrobić, do tej pory nie podjęto. Łotwa i Estonia uważały, że połączenie Litwy z Polską będzie niewystarczające. Przez jakiś czas Estończycy rozważali także synchronizację z krajami skandynawskimi.

„W przeszłości mieliśmy rozbieżne opinie, teraz zbliżają się one do wspólnego mianownika. Wszyscy przyznają, że najbardziej racjonalny sposób na synchronizację wiedzie przez Polskę. Przyznano, że możliwość jednego połączenia można uznać za realną. Oczywiście, gdyby istniały dwie linie, byłoby bardzo dobrze” – powiedział doradca premiera Sauliusa Skvernelisa David Matulionis w rozmowie z agencją informacyjną BNS.

Projekt synchronizacji został również omówiony przez ministrów resortów energetyki krajów bałtyckich i Polski oraz urzędników Komisji Europejskiej w Brukseli w poniedziałek. Zatwierdzono kompleksowy plan działań do czerwca 2018 r., uwzględniając szczegółowy harmonogram prac, w tym wykonanie analiz dynamicznej stabilności częstotliwości systemu.

Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker powiedział po spotkaniu, że synchronizacja sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich stanie się symbolem prawdziwej europejskiej jedności. „Ten projekt jest bardzo ważny dla realizacji europejskiej unii energetycznej” – powiedział J.C. Juncker.  


Na podstawie: BNS