Szana tova u’metuka, czyli słodkiego Nowego Roku!


Synagoga Chóralna w WIlnie / fot. lt.wikipedia
Dziś Rosz ha-Szana, czyli żydowski Nowy Rok. Trwające dwa dni święto rozpoczyna 5778 rok kalendarza żydowskiego. Jest obchodzone nie tylko w Izraelu, ale również w całej diasporze. W Wilnie z tej okazji żydowskiej społeczności noworoczne życzenia złożył wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas.


Rosz ha-Szana, czyli inaczej Nowy Rok albo Święto Trąbek, to pierwszy dzień żydowskiego kalendarza. Upamiętnia ono zakończenie boskiego aktu stworzenia, a szczególnie szóstego dnia, gdy Bóg stworzył człowieka. Rozpoczyna tym samym okres pokuty zakończony świętem Jom Kippur. W dniu Rosz ha-Szana naród żydowski staje ze skruchą przed Bogiem, oczekując przebaczenia i miłosierdzia.

Zgodnie z tradycją jest to przede wszystkim dzień modlitwy. Spożywa się także świąteczny poczęstunek, na który składają się m.in. głowa ryby, owcy lub innego zwierzęcia, chleb lub jabłko zanurzone w miodzie, owoce granatu. Tego dnia dmie się również wielokrotnie w róg zwany szofar - stąd niekiedy pierwszy dzień Nowego Roku w kalendarzu żydowskim nazywany jest także Świętem Trąbek.

Wspólnota Żydów Litewskich w Wilnie będzie świętować przez trzy najbliższe dni w Synagodze Chóralnej znajdującej się przy ulicy Pylimo. Już dziś od godziny 17.00 odbędzie się tam tradycyjne spotkanie Rosz ha-Szana. Modlitwa rozpocznie się o godzinie 18.30, po czym nastąpi przywitanie Nowego Roku i świąteczny poczęstunek. Jutro i pojutrze modlitwy w wileńskiej synagodze odbywać się będą od 9.30.

Z okazji dzisiejszego święta Wspólnocie Żydów Litewskich życzenia przekazał wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas. "Składam serdeczne życzenia z okazji Nowego, 5778 roku. Nowy Rok to dla nas wszystkich wyjątkowy czas, kiedy wspominamy wykonaną pracę, cieszymy się powodzeniem najbliższych i szczęściem wspólnoty" - napisał w liście do wspólnoty Kirkilas. W krótkich słowach uznania i podziękowania pokreślił także znaczenie żydowskiej wspólnoty dla litewskiego społeczeństwa. "Cieszę się z konsekwentnej pracy waszej społeczności. Wasz Naród ma bogatą historię, ciągłe pielęgnowanie żywej pamięci i tradycji wzbogaca kulturalne i duchowe życie Litwy. Wychowaliście wielu szanowanych i znanych na świecie ludzi. Dziękuję wam."

Szana tova u’metuka!

Na podstawie: lzb.lt, polin.pl