Szef litewskiego sejmu spotkał się z polskim ambasadorem


Jarosław Czubiński i Viktoras Pranckietis, fot. wilnoteka
Nowy przewodniczący litewskiego sejmu jest życzliwie ustosunkowany do problematyki, jaka interesuje mniejszość polską na Litwie - po spotkaniu z Viktorasem Pranckietisem powiedział Jarosław Czubiński, ambasador RP na Litwie, ale - jak zaznaczył polski dyplomata - w polityce skuteczność ocenia się według rezultatów. Podczas spotkania omówione zostały projekty gospodarcze i związane z bezpieczeństwem regionalnym, w których uczestniczą Polska i Litwa oraz relacje dwustronne. À propos, szef litewskiego parlamentu przywitał gościa po polsku.
"Spotkania polityczne mają to do siebie, że ocenia się je po efektach. Spotkanie było interesujące, aczkolwiek niepozbawione elementów protokołu. Rozmawialiśmy głównie o sprawach dotyczących naszych stosunków dwustronnych, nie zapominając o tym, że zarówno Litwa, jak i Polska stanowią istotny element współpracy unijnej, a nawet globalnej w wymiarze Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak gros tematów naszej rozmowy dotyczyło spraw bilateralnych: zarówno kwestii gospodarczych, kwestii bezpieczeństwa, jak i oczywiście kwestii związanych z mniejszością polską na Litwie" - powiedział Wilnotece Jarosław Czubiński, ambasador RP na Litwie. Zapytany o szczegóły odpowiedział: "Rozmawialiśmy na tematy konkretne i znane tym, którzy interesują się tą tematyką co najmniej od 25 lat". 

"Polska jest strategicznym partnerem Litwy, ważnym dla zachowania bezpieczeństwa całego regionu. Podczas spotkania sporo uwagi poświęciliśmy omówieniu kwestii dotyczących Partnerstwa Wschodniego, Ukrainy. Rozmawialiśmy o dwustronnych projektach strategicznych, takich jak Rail Baltica, połączenie gazowe GIPL, połączenie elektroenergetyczne. Takie dwustronne projekty infrastrukturalne nie są wyłącznie w interesie naszych państw - są one istotne dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu, gdyż połączą państwa bałtyckie z Europą centralną" - powiedział Wilnotece Kęstutis Kudzmanas, dyplomata, doradca przewodniczącego Sejmu RL ds. polityki zagranicznej. Jak zaznaczył, Litwa wspiera Polskę w kwestii sojuszu Międzymorza, czyli bloku państw między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jest to klin ciągnący się od północy aż po południe, mający stworzyć przeciwwagę dla imperialnych zakusów wschodnich i zachodnich sąsiadów, a więc Rosji i Niemiec.

Kęstutis Kudzmanas potwierdził, że podczas spotkania poruszony został również temat mniejszości polskiej na Litwie: "Dla obecnego sejmu sprawą aktualną jest zapoznanie się i dokonanie oceny sytuacji oraz poszukiwanie sposobów poprawy relacji, jeśli chodzi o mniejszość litewską w Polsce i polską na Litwie. Oczywiste więc, że te kwestie przy każdej okazji są omawiane". 

Jarosław Czubiński powiedział Wilnotece, że podczas rozmowy z szefem litewskiego parlamentu nie został poruszony temat ewentualnej wizyty Viktorasa Pranckietisa w Polsce. Natomiast doradca przewodniczącego sejmu, Kęstutis Kudzmanas, poinformował, że w marcu 2017 r. w Warszawie odbędzie się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy - w obradach po raz pierwszy weźmie udział Viktoras Pranckietis. Będzie to jednocześnie jego pierwsza wizyta w Polsce. 


Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Edwin Wasiukiewicz