Szkoła im. P.K. Brzostowskiego w Turgielach - kolejne polskie gimnazjum


Inauguracja Gimnazjum im. P.K. Brzostowskiego w Turgielach, fot. wilnoteka.lt/B. Frątczak
Kolejna szkoła polska w rejonie solecznickim zdobyła status gimnazjum. Jest to Szkoła Średnia im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach. W piątek w szkole odbyła się uroczystość inauguracji gimnazjum. Z gratulacjami przybyli przedstawiciele władz samorządowych, rodzice uczniów. Najważniejsi byli jednak uczniowie: od klas przygotowawczych do maturalnych.
Jak zaznaczył mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, zdobycie przez szkołę w Turgielach statusu gimnazjum jest dowodem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. "Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że akurat w przypadku tej miejscowości i tej szkoły trudno oczekiwać jakichś zmian na lepsze. Sprawdziło się jednak hasło: Chcieć, to móc. Jeżeli bardzo się chce, bez względu na wszelkie przeszkody i problemy, naprawdę można osiągnąć cel. I ta szkoła jest tego pozytywnym przykładem" - powiedział Zdzisław Palewicz.

W gminie Turgiele jest to obecnie jedyna polska szkoła, w której można uzyskać średnie wykształcenie. "Dla nas jest to ważne wydarzenie, gdyż dzięki uzyskaniu statusu gimnazjum szkoła ma możliwość kontynuowania nauczania na poziomie szkoły średniej. Gdybyśmy nie przeszli procesu akredytacji, nie wiadomo, czy polska szkoła w Turgielach w ogóle by przetrwała. Bardzo się więc cieszymy, że ją zachowaliśmy. Muszę dodać, że otrzymaliśmy wysoką ocenę komisji akredytacyjnej" - powiedziała Wilnotece Łucja Jurgielewicz, dyrektor Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach.

W Turgielach działa również szkoła litewska. Wyniki egzaminu maturalnego z języka litewskiego w 2014 r. wypadły lepiej w szkole polskiej niż w litewskiej. To był jeden z czynników decydujących o przyznaniu szkole statusu gimnazjum. Zanim jednak szkoła przystąpiła do akredytacji programu kształcenia średniego, wykonany został gruntowny remont budynku. "Od 1968 roku szkoła ani razu nie była porządnie remontowana. Podczas obchodów 150 rocznicy założenia szkoły w Turgielach mer Zdzisław Palewicz obiecał nam, że budynek zostanie docieplony, że zostanie odnowiona sala sportowa i wyremontowane sale zajęć. Dzięki samorządowi, dzięki pomocy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" mamy teraz - można rzec - nową szkołę" - powiedziała dyrektor.

Turgielska szkoła jest najstarszą szkołą w rejonie solecznickim. W 1729 r. w tej miejscowości działała już szkółka parafialna. W 1769 r. z inicjatywy właściciela dóbr pawłowskich, ks. kanonika Pawła Ksawerego Brzostowskiego, w Rzeczypospolitej Pawłowskiej założona została szkoła początkowa dla dzieci chłopskich. W 1862 r. właścicielka Turgiel, hrabina Katarzyna Kobylińska założyła szkołę w Turgielach. Do 1921 r. nauczanie odbywało się w języku rosyjskim, do wybuchu II wojny światowej - w języku polskim, podczas wojny, w latach 1941-1943 - w języku litewskim. Od 1945 r. w Turgielach działała szkoła rosyjska. Polskie klasy powstały w 1952 r. Wówczas też szkoła siedmioletnia została przekształcona w średnią. W 1998 r. szkole nadano imię Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Od 2001 r. jest to szkoła polska. Rok szkolny 2014/2015 rozpoczął nową kartę w dziejach tej najstarszej placówki edukacyjnej na ziemi solecznickiej. 

Na podstawie: Inf.wł.