Szkoła im. Sz. Konarskiego w projekcie StarT


Fot. organizatorów
W tym roku Szkoła im. Szymona Konarskiego wzięła udział w koordynowanym przez LUMA Centre Finland projekcie StarT. W ramach projektu wybraliśmy kierunek ochrony środowiska. "Burza mózgów"... i temat już mamy. Hipoteza szóstoklasistów brzmi: mieszkamy, uczymy się i spędzamy wolny czas w środowisku bardzo czystym.
Starszoklasiści zgodzili się z naszą hipotezą. Szukamy sposobów, za pomocą których można byłoby określić czystość powietrza. Wybraliśmy metody proste i dostępne w realizacji: 1) badanie czystości powietrza przy pomocy skali porostowej; 2) wysieliśmy pieprzycę siewną na mchu torfowca; 3) badaliśmy zapylenie za pomocą taśmy samoprzylepnej; 4) zbadaliśmy pH kory drzew.


Badania wykazały, że powietrze w miejscach zamieszkania uczniów, obok szkoły i nawet w parku jest niestety zanieczyszczone. Nasza hipoteza okazała się mylna. Po głębszej analizie okazało się, że jest to problem całego miasta i na szczęście u nas nie jest tak źle.


Zaciekawiliśmy się - jak z czystością powietrza oraz ochroną środowiska jest w Finlandii. Okazało się, że mamy ku czemu dążyć, bo według statystyk środowisko w Finlandii jedno z  najczystszych w Europie. Wesoło i owocnie spędziliśmy czas, dowiedzieliśmy  się wiele o sąsiednim państwie. Poćwiczyliśmy też język angielski, bo pracę przedstawiliśmy na konkurs w wersji angielskiej.


Uczniowie 6 kl. Szkoły im. Szymona Konarskiego

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji