Szkoła muzyczna w kościele


Fot. vargonininkai.lt
W październiku 2018 r. w Wilnie zacznie działać zainicjowana przez Narodowe Stowarzyszenie Organistów muzyczna szkoła kościelna.
Misją szkoły jest przekazanie organistom najważniejszej wiedzy z zakresu teorii liturgii i muzyki, rozwijanie umiejętności gry na organach, dyrygentury chóralnej, transpozycji, akompaniowania, śpiewu i innych kompetencji niezbędnych w praktyce. 

Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc rejestracja na poszczególne zajęcia organowe i fortepianowe na rok akademicki 2018/2019 została wstrzymana. Do 1 września nadal można zapisać się na zajęcia grupowe (liturgia, praktyka liturgiczna, dyrygentura chóralna i nauczanie głosu, podstawy harmonii i gamy).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnė Petruškevičiūtė: tel. +370 624 22399, vargonininkai@gmail.com

Sponsorzy i partnerzy szkoły muzycznej to archidiecezja wileńska i Litewska Katolicka Pomoc Rodzinna.

Szkoła muzyczna w kościele
Wilno
Od października 2018 r.
Data: 
01.10.2018 - 09:00