Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów


Fot. megabud.com.pl
25-26 czerwca 2018 r. Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zapraszają na szkolenia zatytułowane „Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy”. Zajęcia będą się odbywały w godz. od 09.00 do 15.00.Szkolenia te, mające za motto słynne sformułowanie Celestyna Freineta „Orły nie wchodzą po schodach”, są skierowane do tych Państwa, dla których praca z uczniem zdolnym jest pasją i wyzwaniem. 

Zajęcia będą składały się z trzech warsztatów:
1.  Grupa A: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, do 28 uczestników, dwa dni warsztatowe. Warsztaty będą dotyczyły pracy z uczniem zdolnym na wczesnym etapie edukacji. Omówione zostaną zdolności, które ujawniają się i mogą być rozwijane w dzieciństwie, metody rozpoznawania i aktywizowania uczniów zdolnych na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej oraz pozalekcyjne formy pracy. Nabyte kompetencje będą wspierały pracę nauczycieli z dziećmi posiadającymi zdolności ogólne i kierunkowe. Prowadząca: mgr Ewa Tworek.

1.  Grupa B: nauczyciele dowolnego etapu edukacji, do 28 uczestników, dwa dni warsztatowe. Warsztaty skierowane dla nauczycieli pracujących z uczniami, którzy charakteryzują się deficytami i zaniżonymi osiągnięciami szkolnymi. Omówiona zostanie diagnoza, zapobieganie, praca z uczniami na lekcjach oraz wyznaczanie ścieżki pracy w domu, wobec uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, ADHD, zespołem Aspergera oraz syndromem SNOS (Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych). Warsztaty te kierują uwagę nauczycieli na tych uczniów, którzy posiadają zdolności kierunkowe, lecz z powodu deficytów mają trudności w nauce i zaniżone do swoich możliwości osiągnięcia. Prowadząca: mgr Beata Bielska-Karwot.

2.  Grupa C: nauczyciele dowolnego etapu edukacji, do 28 uczestników, dwa dni warsztatowe. Warsztaty obejmujące tematykę współczesnych treningów twórczości. Omówione zostaną trzy modele treningów: K. Szmidta, A. Góralskiego oraz E.Nęckiego. W ramach zajęć zostaną przetestowane wybrane ćwiczenia i zadania, wskazane ograniczenia związane z zadaniami kreatywnymi oraz podane przykładowe narzędzia do diagnozy zdolności twórczych. Po zajęciach nauczyciele będą posiadali kompetencje w zakresie doboru lub tworzenia własnych zadań i treningów wzmacniających postawy twórcze uczniów. Prowadząca: dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba.

Informacja szczegółowa.

Formularz rejestracyjny na warsztaty szkoleniowe. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, dla uczestników przewidziane są materiały książkowe oraz katering w czasie przerw.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu drogą mailową na adres info@korona.lt w terminie do 10 czerwca 2018 r. (liczba miejsc jest ograniczona).

Uczestnicy otrzymają na koniec zaświadczenie potwierdzające ich udział w szkoleniu.
Data: 
25.06.2018 - 09:00 - 26.06.2018 - 15:00