Szkolenia „Kierunek – dialog – alternatywa dla mowy nienawiści” w Gdańsku


Fot. organizatorów
W dniach 10-16 czerwca br. w Gdańsku odbyły się szkolenia pt. „Kierunek – dialog – alternatywa dla mowy nienawiści” adresowane do nauczycieli z polskich szkół i przedszkoli na Wileńszczyźnie. Od ponad 25 lat są one tradycyjnie organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku na mocy umowy o współpracy Urzędu Miasta Gdańska ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.Tematyka  tegorocznych szkoleń była dość różnorodna i każdy tu znalazł coś dla siebie. Takie tematy zajęć jak „Zabawy integracyjne oraz różne gry edukacyjne, jako element budowania bezpiecznego klimatu w szkole”, „Rola gier w kształtowaniu pożądanych zachowań uczniów” zaciekawiły zarówno nauczyciela, który pracuje w klasach młodszych jak i starszych szkoły podstawowej. Dowiedzieliśmy się, co to jest lapbook, mogliśmy sami go zaprojektować i wykonać. Mieliśmy też możliwość kodowania offline. Zamieniając się w uczniów mogliśmy się kolejny raz przekonać, że nauka poprzez gry i zabawy może być nie tylko wesoła i ciekawa, ale również rozwija logiczne myślenie, uczy koncentracji i budowania strategii, motywuje, a współzawodnictwo pomiędzy grupami jest zazwyczaj lepsze niż konkurencja indywidualna.

Zajęciom towarzyszył też cykl spotkań oficjalnych, które pedagodzy na czele z Prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie panem Józefem Kwiatkowskim odbyli podczas wizyty.  W Radzie Miasta przyjęła nas nowa Przewodnicząca Pani Agnieszka Owczarczak. Na ręce Pani Przewodniczącej Prezes J.Kwiatkowski przekazał wydanie książkowe „Na straży oświaty polskiej na Litwie”, stanowiące kompendium wiedzy o osiągnięciach i troskach szkolnictwa polskiego na Litwie. Pani Przewodnicząca potwierdziła swoje zaangażowanie się na rzecz kontynuowania tego typu szkoleń dla nauczycieli z Litwy, prowadzonych przez CEN w Gdańsku, również w kolejnych latach.

Prezes  J.Kwiatkowski miał też okazję spotkania z  Piotrem Kowalczukiem z-cą Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych, który wyraził ogromną radość z udziału w szkoleniach  przedstawicieli naszych szkół i przedszkoli oraz zapewnił, że wszelkie kwestie związane z oświatą polską na Litwie nadal pozostaną ważne i priorytetowe dla miasta Gdańsk, w którym swój drugi dom znalazły pokolenia Wilniuków.

Na podsumowującym spotkaniu w CEN Dyrektor Pani Renata Ropela przekazała prezesowi J. Kwiatkowskiemu podziękowanie za wieloletnią, owocną współpracę, które na piśmie wystosował Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.

Prezes J.Kwiatkowski odbył również spotkanie w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym, które posiada bogatą ofertę wydawniczą podręczników do nauki języka polskiego literatury.

Uczestnicy szkoleń pokłonili się pamięci Pawła Adamowicza, nieodżałowanego Prezydenta Gdańska, składając wiązankę kwiatów pod tablicą w ścianie  kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. śp. Paweł Adamowicz był prekursorem nawiązania i zacieśnienia kontaktów Gdańska z Wilnem.

Pobytowi towarzyszył bogaty program kulturalny. Odbyliśmy wyjazd studyjny do pomorskich placówek oświatowych w Bytowie (na Kaszubach).  Mieliśmy serdeczne spotkanie połączone z biesiadą, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku,Oddział „KRESOWIAN” w Bytowie na czele z przewodniczącym Eugeniuszem Brzozeckim. Atrakcją turystyczną była indywidualna trasa śladami gdańskich legend oraz zwiedzanie tematyczne z przewodnikiem pt. „Gdańsk popołudniową porą. Wczoraj – Dzisiaj -Jutro. Tolerancja i wolność- symbole Gdańska.”

Niezwykle ciepłe i rodzinne spotkanie pt. „Wczoraj i dziś – warsztaty międzypokoleniowe” zgotowało naszym nauczycielom Pomorskie Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Gdańsku na czele z panią prezes Bożeną Kisiel i wiceprezes Bogumiłą Zagłoba, na które przybyli wilniucy, członkowie Towarzystwa oraz gdańszczanie rodem z Wileńszczyzny. Zaszczytem dla nas była obecność na spotkaniu ojca śp. Pawła Adamowicza oraz wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Nasze serdeczne podziękowania za wspaniały, treściwy pobyt szkoleniowy składamy na ręce Pani Renaty Ropela, Dyrektor CEN w Gdańsku oraz konsultantów tej placówki. Wyrazy wdzięczności kierujemy do opiekuna naszej grupy, koordynatora przedsięwzięcia, konsultantki CEN Pani Marzeny Kozłowskiej, która nam matkowała przez cały pobyt. Za wsparcie finansowe szkoleń dziękujemy Radzie Miasta Gdańsk.

W imieniu uczestników szkoleń Teresa Młyńska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwi
Członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji