Sztandar 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich przekazano do Muzeum Wojska Polskiego


Uroczystość przekazania sztandaru wojskowego 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich do Muzeum Wojska Polskiego, fot. Jakub Szymczyk/KPRP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wziął udział w uroczystym przekazaniu do Muzeum Wojska Polskiego sztandaru wojskowego 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich – oddziału kawaleryjskiego WP. „To ważna chwila w tradycji polskiego oręża” – podkreślił Andrzej Duda. „Dzisiaj w Polsce prawdziwie wolnej, niepodległej i suwerennej sztandar wojskowy 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich wreszcie znajdzie swoje miejsce, tam gdzie powinien być” – mówił w piątek, 29 listopada, prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przekazania sztandaru do Muzeum Wojska Polskiego.

A. Duda podkreślał, że sztandar w dziejach polskiego oręża zawsze był czymś niezwykle cennym, a „przede wszystkim ważnym strategicznie i bojowo dla żołnierzy. Gromadził żołnierzy, gromadził rycerzy wokół, zbierał, pokazywał miejsce gdzie znajduje się centrum oddziału i jego rola była nie do przecenienia” – powiedział prezydent.

Przedstawił też historię sztandaru wojskowego 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich, akcentując tradycję i bohaterstwo żołnierzy tej jednostki. Wskazywał, że w czasach komunistycznych poszukiwano tego sztandaru, ale, jak zaznaczył, nikt z żołnierzy i tych, którzy byli świadkami jego ukrycia, nie ujawnił władzom komunistycznym, gdzie sztandar się znajduje.

„Wydobyty został z ukrycia dopiero po 80. latach i dzisiaj w Polsce prawdziwie wolnej, niepodległej i suwerennej wreszcie znajdzie swoje miejsce, tam gdzie powinien być – w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie każdy żołnierz pielęgnującego i niosącego w sobie dzisiaj te tradycje 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego będzie mógł ten historyczny sztandar zobaczyć” – powiedział.

A. Duda wyraził też przekonanie, że „z takich właśnie sztandarów zawsze płynie ta moc, która jest elementem transcendentnego przekazania tradycji, w sensie woli walki i siły bojowej, na kolejne pokolenia żołnierzy. Tego życzę wszystkim żołnierzom 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego i jego dowódcy” – powiedział prezydent.

Podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do odnalezienia i przekazania sztandaru. „Z całego serca dziękuję za wkład w budowanie naszej tradycji, w jej umacnianie jeśli chodzi o rozwój Wojska Polskiego” – powiedział prezydent.

4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich stacjonował w garnizonie Wilno. Wsławił się bohaterstwem w wojnie z bolszewikami, a potem w wojnie obronnej. Był to jedyny pułk ułański w II RP o tak brzmiącej nazwie, nawiązującej do dziewiętnastowiecznej tradycji. Jednym z oficerów pułku był por. Zygmunt Szendzielarz, późniejszy „Łupaszka”.

Sztandar, ufundowany przez mieszkańców miejscowości Ejszyszki (ówczesnej ziemi lidzkiej, obecnie w rejonie solecznickim na Litwie) i społeczeństwo ziemi mińskiej w 1920 r. w czasie działań wojennych wręczył pułkowi 19 kwietnia 1922 r. w Wilnie Marszałek Józef Piłsudski


Sztandar, odnaleziony po 80 latach, jest dziś mocno zniszczony – ma duże ubytki tkaniny i haftów, wymaga gruntownej konserwacji, fot. Jakub Szymczyk/KPRP
 
Odnaleziony po 80 latach sztandar jest dziś mocno zniszczony – ma duże ubytki tkaniny i haftów, wymaga gruntownej konserwacji. Próbki tkaniny wysłane zostały do badania mikrobiologicznego, które oceni rzeczywisty stan zachowania i wytyczy drogę działań konserwatorskich. 

Na podstawie: PAP, prezydent.pl, inf. wł.