Szybka kolej Wilno-Mińsk


Fot. infrastructurist.com
Litwa zwróci się do Unii Europejskiej o dofinansowanie studium wykonawczego dla szybkiej kolei, która miałaby połączyć Wilno z Mińskiem. Głównym celem tego projektu, wspólnego z Białorusią, zainicjowanego w kwietniu 2010 roku, jest polepszenie warunków wymiany handlowej.
Ministerstwo Transportu Litwy zwróci się do Komisji Europejskiej o wyasygnowanie środków na studium wykonawcze dla linii szybkiej kolei, która połączyłaby dwie stolice - Wilno i Mińsk. Partnerami do wcielenia projektu w życie są Ministerstwo Transportu i Łączności Białorusi oraz spółki kolejowe obu krajów.

Wniosek zostanie złożony z powołaniem się na Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), który zawiera Program współpracy transgranicznej między Łotwą, Litwą i Białorusią. We wniosku mowa jest o tym, że projekt szybkiej linii kolejowej Wilno-Mińsk ważny jest nie tylko dla Litwy i Białorusi, lecz dla całej Unii Europejskiej, bowiem pozwoli polepszyć i przyśpieszyć transportowanie ładunków i osób w kierunku południowo-wschodnim i stworzy lepsze warunki rozwoju wymiany handlowej i współpracy przemysłowej.

Litwa zaangażowana jest również w inny unijny program kolejowy specjalnego znaczenia – Rail Baltica. Część między Kownem a granicą z Polską ma być gotowa już w 2013 roku. Najmniej zaawansowane prace nad tym transeuropejskim kolejowym korytarzem transportowym z Europy Zachodniej do krajów bałtyckich są niestety na odcinku między Warszawą a granicą z Litwą.

Na podstawie: BNS, inf.wł.

Komentarze

#1 SIABRY, czekajemy na WAS :)

SIABRY, czekajemy na WAS :)

#2 i na studium wykonalności się

i na studium wykonalności się pewnie skończy... ktoś kasę weźmie za to...

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.