Tadeusz Gawin: chcemy odczarować mity na temat Polaków na Białorusi


Fot. Związek Polaków na Białorusi
Chcemy odczarować mity o Polakach na Białorusi – powiedział dr Tadeusz Gawin, historyk i honorowy prezes ZPB. W Grodnie w środę (30 października) trwa ostatni dzień konferencji naukowej „Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku”.

„Najważniejszą sprawą, którą realizujemy, jest napisanie wspólnej historii polskiej mniejszości narodowej na Białorusi przez Polaków i Białorusinów” – wskazał Tadeusz Gawin.

Jak dodał, w białoruskich mediach oficjalnych, a nawet z ust niektórych przedstawicieli struktur rządowych można usłyszeć, że na Białorusi „nie ma Polaków, są to spolonizowani Białorusini czy tzw. kościelni Polacy”.

„To nie jest prawda” – podkreślił Gawin. Powołał się m.in. na pierwszy spis ludności przeprowadzony na sowieckiej Białorusi w 1926 r., kiedy ok. 95 tys. respondentów zadeklarowało narodowość polską.

Jak dodał, wielu naukowców uważa, że te liczby są zaniżone, ponieważ wyniki były oprotestowywane w wielu komisjach.

„Polacy wykazali wówczas bardzo wysoki poziom świadomości narodowej i determinacji w obronie swojej polskości. Później, w czasie represji stalinowskich, wielu z nich musiało zapłacić najwyższą cenę. Dziesiątki tysięcy Polaków zostały rozstrzelane” – mówił badacz.

„Chcemy napisać historię niezakłamaną, pokazać, że od wieków Polacy mieszkają na terytorium dzisiejszej Białorusi” – podkreślił Gawin.

Wskazał, że prawie 50 proc. referentów biorących udział w konferencji to białoruscy historycy, w tym z renomowanych ośrodków takich jak Białoruski Uniwersytet Państwowy, uczelnie w Mohylewie, Homlu czy Narodowa Akademia Nauk Białorusi.

„Wszystko toczy się zgodnie z zasadami warsztatu naukowego i, w mojej opinii, w sposób bardzo obiektywny, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Budujemy jako naukowcy wspólny język we wszystkich sprawach, także – jeśli są to tematy trudne” – powiedział Gawin, który naukowo zajmuje się właśnie historią Polaków na Białorusi.

„Ta konferencja ma przyszłość i będziemy robić wszystko, żeby odbyła się także za rok i w kolejnych latach” – zapowiedział konsul RP w Grodnie Andrzej Raczkowski, otwierając ostatni, trzeci dzień obrad naukowców.

III konferencja historyków z Polski i Białorusi „Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku. Niepodległość 1918-2018: polskie i białoruskie idee niepodległościowe” trwa od poniedziałku, 28 października. Jej organizatorami są konsulat generalny RP w Grodnie, Studium Europy Wschodniej UW i Związek Polaków na Białorusi – organizacja uznawana przez Polskę, ale nie przez władze w Mińsku, które zdelegalizowały ją w 2005 r. Sam ZPB i władze polskie od lat zabiegają o jej ponowną rejestrację.

Na podstawie: PAP