Technologiczne zmiany w kształceniu zawodowym w programie Erasmus+ K2


Fot. materiały organizatorów
Współczesny uczeń jest mobilny, prawie wszyscy posiadają telefony, wielu - smartfony czy tablety. Za pomocą wspomnianych narzędzi nauczyciel ma możliwość być w stałym kontakcie z uczniem. Te zjawisko powoduje, że szkoła również powinna się zmieniać, powinny się zmieniać strategie, formy, metody nauczania. Nasza szkoła - Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa - podjęła się udziału w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+ K2 pod tytułem: "Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych".
Okres realizacji projektu - od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Partnerami projektu są trzy szkoły zawodowe z Polski, Łotwy i Litwy oraz Perfect Project. Lider Partnerstwa - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży wykonał pierwsze zadanie - przygotował innowacyjne narzędzie do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych stworzone z wykorzystaniem możliwości on-line.

Szkoła zawodowa z Dyneburga (Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola) przygotowała innowacyjne metody nauczania w szkole zawodowej, tworzonej przy wsparciu innowacyjnych technologii multimedialnych i ICT i skupionej na nauczaniu przy użyciu technologii mobilnych (d-learning i m-learning).

Zadaniem naszej szkoły jest przygotowanie innowacyjnych materiałów do nauki umiejętności ogólnych i horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT, wielojęzycznością z elementami multimedialnymi, modułem e-learningu i innych dostępnych metod kształcenia. Do końca marca nasza szkoła planuje opracować 16 tematów, słowniczek terminów oraz system testowania i oceny.

Działaniem ostatnim będzie wdrożenie strategicznego systemu czterech, wzajemnie uzupełniających się względem siebie rezultatów.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Nauka powinna angażować młodego człowieka a szkoła odpowiednio przygotowywać do realności na rynku pracy. Młodzieży - niezależnie od miejsca zamieszkania, warunków socjalnych - należy zapewnić wszelkie warunki rozwojowe.

Wanda Jarmałkowicz, zastępca dyrektora s/s szkolnych,
Halina Stankiewicz, koordynator projektu

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji.